Aicina pieteikties dalībai vides gidu apmācību programmā

Aicina pieteikties dalībai vides gidu apmācību programmā Kurzemes plānošanas reģions projekta “Dabas tūrisms visiem” ietvaros organizē 25 Kurzemes reģiona vides gidu apmācības. Apmācību mērķis ir paaugstināt gidu izpratni, prasmes un zināšanas par vides interpretāciju un tās darba metodēm un vides gidu pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Saskaņā ar INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. gadam apstiprināto projektu Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) (turpmāk – projekts) Kurzemes plānošanas reģions projekta ietvaros organizē 25 Kurzemes reģiona vides gidu apmācības. Apmācību programma ietver sešas apmācību sesijas (katra 3 dienas gara) un praktisko mācību vizīti Lietuvā (2 dienas). Apmācību sesiju galvenās tēmas ir šādas: vides interpretācija un tās pamatprincipi, vides pasākumu plānošana, organizēšana un vadīšana, dažādās mērķa grupas, to vajadzības un psiholoģija, vides interpretācija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un problēmsituāciju risināšana, vides interpretācija bērniem un jauniešiem, vides interpretācijas pasākumu reklamēšana, t.sk. žurnālistu ieinteresētības panākšana, un vides interpretācijas izstrādes veidošana. Praktiskās mācību vizītes Lietuvā ietvaros paredzēta līdzdalība konferencē par tūrisma infrastruktūras un produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un Lietuvas dabas tūrisma objektu apmeklējumi. Apmācības notiks laika posmā no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada novembrim. Sešu apmācību sesiju darba valoda ir latviešu. Apmācību sesijas paredzēts organizēt Kurzemē, par konkrēto apmācību laiku un vietu dalībniekus informējot savlaicīgi pirms katras sesijas sākuma. Praktiskās mācību vizītes Lietuvā darba valoda ir angļu. Apmācību organizēšanas izdevumus, t.sk. dalībnieku nakšņošanas un ēdināšanas izdevumus, kā arī ārvalstu ceļa un nakšņošanas izdevumus mācību braucienam uz Lietuvu, sedz Kurzemes plānošanas reģions no projekta līdzekļiem. Lai pieteiktos dalībai mācībās, interesentiem jāsagatavo pieteikuma vēstule un CV un jāiesniedz uz e-pastu: alise.luse@kurzemesregions.lv līdz š.g. 1. septembrim. Pieteikuma vēstulē jānorāda kādi ekskursiju maršruti ir tikuši un šobrīd tiek vadīti, kā arī motivācija dalībai apmācībās, pamatojot, kur un kā iegūtās zināšanas tiks izmantotas pēc apmācību programmas noslēguma. Pieteikuma vēstulei pēc nepieciešamības var pievienot pasūtītāju atsauksmes, kas tiks ņemtas vērā atlasē. Pretendentam jābūt augstākajai izglītībai un priekšzināšanām, strādājot par gidu Kurzemes reģionā. Priekšrocība atlasē tiks dota gidiem, kas līdz šim nav piedalījušies vides gidu apmācībās un spēj vadīt ekskursijas kādā no svešvalodām. Plašāka informācija par vides gidu apmācību programmu, pieteikšanās kārtību un atlases kritērijiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Projekta vadītāju Alisi Lūsi, e-pasts: alise.luse@kurzemesregions.lv, tālrunis 26567874. Informāciju sagatavojusi: Evita Dreijere, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja