Aicina pieteikties izmēģinājumu ierīkošanai augkopībā

Aicina pieteikties izmēģinājumu ierīkošanai augkopībā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), lai sekmētu kultūraugu integrētas un bioloģiskas audzēšanas metožu ieviešanu saimniecībā un zināšanu pārnesi starp saimniecībām, aicina līdz 20. martam lauksaimniekus pieteikties izmēģinājumu ierīkošanā. LLKC aicina lauksaimniekus pieteikties izmēģinājumu ierīkošanā saimniecībā šādās tēmās:
 1. Fungicīdu lietošanas efektivitāte ziemas kviešos. Mērķis: noteikt slimību ierobežošanas iespējas ziemas kviešos, novērtēt dažādu fungicīdu izmantošanas ekonomisko efektivitāti.
 2. Nezāļu ierobežošanas iespējas graudaugu sējumos bioloģiskajā lauksaimniecībā. Mērķis: salīdzināt dažādus nezāļu ierobežošanas veidus graudaugu sējumos, noteikt ekonomiski efektīvāko.
 3. Sējas tehnoloģiju salīdzinājums ziemas rapsī. Mērķis: noteikt dažādu sējas tehnoloģiju ekonomisko efektivitāti ziemas rapsī, izvērtējot atšķirīgu tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus.
 4. Dažāda kaļķojamā materiāla efektivitāte augsnes auglības nodrošināšanai graudaugos. Mērķis: salīdzināt dažādus kaļķojamos materiālus, noteikt ekonomiski efektīvāko materiālu un lietošanas paņēmienu graudaugu sējumos.
 5. Ķiploku kaitīgo organismu ierobežošana integrētā augu aizsardzībā. Mērķis: salīdzināt dažādas kaitīgo organismu ierobežošanas metodes ķiplokos, noteikt ekonomiski efektīvāko metodi integrētā augu aizsardzībā.
Konkursā var pieteikties saimniecība, kura atbilst šādiem kritērijiem:
 • saimniecība piekrīt ierīkot izmēģinājumu sadarbībā ar reģionālo konsultantu un zinātnieku,
 • noorganizē vismaz vienu lauka dienu sezonā,
 • izmēģinājumā demonstrējamā kultūrauga ražas līmenis saimniecībā ir virs vidējā statistiskā rādītāja,
 • saimniecībai ir nepieciešamā tehnika darbu veikšanai,
 • saimniecībai izmēģinājumā bioloģiskā lauksaimniecībā jābūt bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātam un jānodrošina graudaugu sējplatība,
 • saimniecība atļauj izmantot savus grāmatvedības datus produkcijas pašizmaksas aprēķinam LLKC konsultantam.
Saimniecību pieteikšanās līdz 2017. gada 20. martam, aizpildot pieteikšanās anketu vai nosūtot pa e-pastu ilze.skudra@llkc.lv  vai pa pastu LLKC Rīgas iela 34, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV3018. Aktivitāte tiek īstenota Valsts Lauku tīkla pasākuma "Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā”  ietvaros. Konkursa nolikums pieejams LLKC. Papildu informācija: Ilze Skudra, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv,  tālr. 63050577. ANKETA PIEEJAMA ŠEIT Informācija pārpublicēta no: new.llkc.lv