Aicina pieteikties organizatorus neformālās izglītības pasākumiem Ukrainas bērniem

Aicina pieteikties organizatorus neformālās izglītības pasākumiem Ukrainas bērniem

Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad izmantos valsts finansēto iespēju organizēt neformālās izglītības pasākumus un nometnes ukraiņu bērniem un jauniešiem. Ceturtdien, 16. maijā Kuldīgas novada dome apstiprināja nolikumus, kuros ir noteikta kārtība un termiņi aktivitāšu organizēšanai.

Pieteikumi abu konkursu programmām jāiesniedz līdz 2024. gada 23. maijam

Abas programmas tiek īstenotas ar mērķi sniegt atbalstu latviešu valodas apguvei Ukrainas bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem. Lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, ir būtiski nodrošināt aktivitātes bērnu psihoemocionālās labizjūtas, piederības sekmēšanai.  Savukārt, lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, ir jāapgūst latviešu valodas prasmes un jāpiedāvā iespēja socializēties.

Nometnēs ukraiņu bērniem un jauniešiem tiks nodrošināta iespēja komunicēt un sadarboties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Konkurss par neformālās izglītības pasākumiem latviešu valodas apguvei

Pašvaldība izsludina konkursu neformālās izglītības pasākumu organizēšanai programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” ietvaros.

Pieteikšanās termiņš: līdz 2024. gada 23. maijam.

Programmas  īstenošanas laiks no 2024. gada 1. jūnija līdz 15. novembrim.

Neformālās izglītības pasākumu mērķis ir mazināt kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprināt Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, nodrošinot atbilstīgas aktivitātes bērnu psihoemocionālās labbūtības un piederības sekmēšanai. Savukārt, lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, būtiski ir apgūt latviešu valodas prasmes.

Pasākumu dalībnieki – Ukrainas bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem (ieskaitot).

Tiks atbalstīti dažādi neformālās izglītības pasākumi, kas ietver daudzveidīgas aktivitātes, uzsvaru liekot uz latviešu valodas apguvi:

  • latviešu valodas prasmju apgūšanu un nostiprināšanu gan valodas mācīšanas un mācīšanās nodarbībās, gan radošās un integrētās valodas apguves nodarbībās, gan Latvijas dabas un kultūrtelpas iepazīšanā, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā kopienā un integrētos Latvijas izglītības sistēmā un sabiedrībā;
  • ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanu un praktizēšanu, lai mazinātu bērnu un jauniešu psihoemocionālo spriedzi, kā arī lai veidotu un uzturētu ukraiņu kopienu Latvijā.

Dokumentus iesniedz papīra formātā, pašrocīgi parakstīti, tie jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Dokumentus var iesniegt arī elektroniskā formātā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi: dome@kuldiga.lv, vai iesniegt elektroniski, izmantojot portālu www.latvija.lv. Papildu informācija par projektu iesniegšanu: tālr. 27020934, e-pasta adrese: santa.dubure@kuldiga.lv.

NOLIKUMS UN PIETEIKUMA ANKETA

SATURISKAIS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR FINANSĒJUMA IZLIETOJUMU

Aicinām pieteikties nometnes organizatorus Ukrainas bērniem

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu uz nometnes organizēšanu 2024.gada vasarā projekta Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”   ietvaros.

Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 23. maijam.

Programmas īstenošanas laiks ir no 2024. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim.

Nometnes mērķis nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Nometnes dalībnieki – latviešu, ukraiņu bērni un jaunieši vecumā no 1. līdz 12. klasei.

Projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnei” īstenošanas kārtību skatīt zemāk.

Dokumentus iesniedz papīra formātā, pašrocīgi parakstīti, jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Dokumentus var iesniegt arī elektroniskā formātā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi: dome@kuldiga.lv, vai iesniegt elektroniski, izmantojot portālu www.latvija.lv. Papildu informācija par projektu iesniegšanu: tālr. 27020934, e-pasta adrese: santa.dubure@kuldiga.lv vai 25484293 e-pasta adrese: gunita.agrina@kuldigasnovads.lv

NOLIKUMS UN PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA