Aicina pieteikties pārraugu kursiem

Aicina pieteikties pārraugu kursiem SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" organizē kursus "B" metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai, kā arī kursus piena lopkopības saimniecībā strādājošajiem un pārraugiem piena šķirņu govkopībā. Kursi "B" metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" 2014. gadā  komplektē zemāk minētās mācību grupas Dzīvnieku pārraudzībā B metodes pārrauga (vienā ganāmpulkā) darba tiesību iegūšanai sekojošās dzīvnieku sugās: 1.     Gaļas šķirnes liellopi – kursi notiks februāra mēnesī. Pirmā mācību diena š.g. 11. februāris plkst. 10.00, LLKC; Kursi, kuriem mācību dienu datumi tiks precizēti 2.      Truškopībā  - kursi notiks aprīļa mēneša 2. pusē; 3.      Piena šķirnes liellopi -– kursi notiks maija mēneša 1. pusē; 4.      Aitkopībā - kursi notiks augusta mēneša 2. pusē; Kursu maksa 45.00 lati. Lūdzam laicīgi pieteikties. Pieteikšanās uz mācībām un  informācija .- Ivars Kalnītis mob. tel. 29175921, Lita Stūrmane pa mob. tel. 26148820 vai 63050235   Kursi piena lopkopības saimniecībā strādājošajiem un pārraugiem piena šķirņu govkopībā (ES projekta 80% finansējums) SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2014. gada  25, 26, un 27. februārī organizē gan teorētiskās, gan praktiskās mācības  dzīvnieku pārraugiem un citiem piena lopkopības saimniecībās strādājošajiem. Mācības organizētas piesaistot 80% ES finansējumu. Dalībnieku līdzfinansējums par visu mācību kursu 28.00 EUR. Mācību pirmajā dienā Ozolniekos teorētiskās nodarbības. Lektori 1. LLU prof. D. Kairiša, tēma „Slaucamo govju ganāmpulka atražošana” 2. LLU prof. I. Ciproviča tēma „Kvalitatīva piena pārstrādes iespējas” 3. LLKC piena kvalitātes eksperts Ilmārs Gruduls, tēma „Pasākumi augstas piena kvalitātes nodrošināšanai saimniecībā un slaukšanas tehnikas nepareizas darbības sekas” 4. LLKC konsultants-eksperts veterinārmedicīnā, tēma „Slimību diagnostika izmantojot piena pārraudzības datus”. Mācību otrajā dienā plānots 1. Lauksaimniecības datu centra nodaļas vad. Dainas Lodiņas lekcija tēma „Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā” 2. Izbraukums uz 2 saimniecībām Auces novadā - tēmas pieredze govju ēdināšanas iekārtu modernizācijā, piena izslaukuma uzskaite un tās kvalitātes kontrole. Mācību trešajā dienā plānots izbraukums uz saimniecībām Ogres un Aizkraukles novados. Tēmas pieredze kvalitatīva piena pārstrādē saimniecībās, novietņu iekārtojuma plānošana un citi aktuāli jautājumi.   Mācību kursu sākums 25. februārī plkst. 9.30, Ozolniekos Rīgas ielā 34 . Sakarā ar saimniecību apmeklējumiem grupā plānoti 20 dalībnieki. Pieteikšanās uz mācībām un  informācija pa tel. 29175921 Ivars Kalnītis, 26148820 Lita Stūrmane vai 63050235. Informāciju sagatavoja: Anita Miķelsone, lauksaimnieku konsultante - lauku attīstības speciāliste