Aicina saņemt pabalstu pirmklasniekam

Aicina saņemt pabalstu pirmklasniekam Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina saņemt pabalstu skolas gaitu uzsākšanai. Pabalstu 15,- EUR apmērā piešķir ģimenei par bērnu, kurš šogad uzsāk mācības 1. klasē kādā no Skrundas novada izglītības iestādēm. Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums, bērna dzimšanas apliecības kopija, bankas konta Nr. un jāuzrāda vecāku personu apliecinošs dokuments. Iesniegumus var iesniegt p/a “Sociālais dienests” Skrundā, Kalēju ielā 4, vai pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs. Informāciju sagatavoja: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore Tālr. 26667415 E-pasts socdienests@skrunda.lv