Aicina saņemt pabalstu pirmklasniekiem

Aicina saņemt pabalstu pirmklasniekiem

Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina saņemt pabalstu skolas gaitu uzsākšanai. Pabalstu 25,- EUR apmērā piešķir ģimenei par bērnu, kurš šogad uzsāk mācības 1. klasē kādā no Skrundas novada izglītības iestādēm.

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums, bērna dzimšanas apliecības kopija, bankas konta Nr. un jāuzrāda vecāku personu apliecinošs dokuments. Iesniegumus var iesniegt p/a “Sociālais dienests” Skrundā, Kalēju ielā 4, vai pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Informāciju sagatavojusi:

Anda Vītola,

Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore

Tālr.: 26667415 E-pasta adrese: socdienests@skrunda.lv