Aicina skolēnus pieteikties vasaras darbam 2024. gadā

Aicina skolēnus pieteikties vasaras darbam 2024. gadā

Lai veicinātu Kuldīgas novada skolēnu, kuri ir 16, 17 un 18 gadus veci, nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, arī 2024. gada vasarā no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos jauniešu nodarbinātības programmu.

Darbs vasarā sniedz jauniešiem izpratni par dažādām profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem un atbildību pret darbu. Tā ir iespēja gūt praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā un nopelnīt savu pirmo algu. Iespēja apgūt darba prasmi un iemaņas tiks nodrošinātas jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Nodarbinātie skolēni strādās vienu mēnesi četras stundas dienā, 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību pēc valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes par faktiski nostrādātajām stundām.

Jaunieši darbam vasarā aicināti iesniegt aizpildītu pieteikuma anketu līdz 22. maijam (ieskaitot). Aizpildītu pieteikuma anketu jauniešiem jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs.

Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā koordinēs un kontrolēs Kuldīgas novada pašvaldība. Pēc skolēnu pieteikšanās termiņa beigām (pēc 22. maija) pašvaldība izvērtēs skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas un par izvērtēšanas rezultātiem skolēni tiks informēti piecu dienu laikā.

>> SKOLĒNU PIETEIKUMU ANKETA

Darba devēju piedāvātās darba vietas

Noteikumi Nr. KNP/2023/3 “Skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšanas kārtība vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā”

2024. gada 28. marta domes sēdes izraksts “Par skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšanas kārtību vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā”