Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus uz sarunām par aktualitātēm

Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus uz sarunām par aktualitātēm Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Skrundas novada domes deputātiem un pašvaldības, kā arī SIA “Skrundas komunālā saimniecība” speciālistiem. Šajās tikšanās reizēs iedzīvotājiem būs iespēja gan deputātiem, gan pašvaldības speciālistiem uzdot sev interesējošos jautājumus. Nākamā tikšanās: 22. martā Raņķu pagastā. Tikšanās laiki un vietas: 14. februārī 
  • plkst. 17.00 Skrundas kultūras namā.
22. februārī
  • plkst. 17.00 Jaunmuižas pamatskolā.
6. martā
  • plkst. 16.00 Lēnās;
  • plkst. 17.00 Nīkrāces atpūtas centrā.
7. martā
  • plkst. 15.00 Sieksātes bibliotēkā;
  • plkst. 17.00 Rudbāržu kultūras namā.
16. martā
  • plkst. 15.00 Ciecerē pie SIA “Inita” veikala;
  • plkst. 15.45 Kušaiņos pie trenažieriem;
  • plkst. 17.00 Plostniekos.
22. martā
  • plkst. 17.00 Raņķu pagasta pārvaldes zālē.
Lai tikšanās noritētu raitāk un Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti varētu labāk sagatavot atbildes, aicinām jautājumus savlaicīgi sūtīt uz e-pasta adresi dome@skrunda.lv. Informāciju sagatavoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists