Aicinām uzņēmējus izteikt viedokli par atjaunojamiem grants ceļu posmiem

Skrundas novada pašvaldībai lauku ceļu (bez cietā seguma) pārbūvei/atjaunošanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros ir iedalīts finansējums 1,12 miljonu EUR apmērā. No š.g. 11. janvāra līdz 29. janvārim Skrundas novada pašvaldība nodod publiskai apspriešanai izvirzītos ceļu posmus un aicina uzņēmējus izteikt viedokli par attiecīgo posmu atjaunošanu. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Skrundas novada dome 2015. gada 30. decembra sēdē ir apstiprinājusi kritērijus grants seguma ceļu būvniecībai vai pārbūvei Skrundas novadā. Izvērtējot Skrundas novada situāciju un saskaņā ar iepriekš notikušajām sarunām ar uzņēmējiem pagastos, pašvaldība ir izvirzījusi šādus grants ceļus, kuru atjaunošana būtu veicama projekta ietvaros: Nīkrāces pagastā: 1.      Nīkrāce – Priežukrogs 2.      Nīkrāce – Mežgaļi 3.      Brūveri – Dejas Raņķu pagastā: 4.      Gulbji – Priednieki 5.      Dumpīšu ceļš 6.      Smilgu ceļš Rudbāržu pagastā: 7.      Zaļumi – Nomaļi 8.      Rudbārži – Sieksāte 9.      Ostnieki – Pūpoli Skrundas pagastā: 10.  Klūgas – Pikuļi – Jaunmuiža Pamatojoties uz iepriekš minēto, Skrundas novada pašvaldība no š.g. 11. janvāra līdz 29. janvārim nodod publiskai apspriešanai minētos ceļu posmus un aicina uzņēmējus izteikt viedokli par minēto posmu atjaunošanu. Vienlaikus pašvaldība aicina uzņēmējus uz tikšanos Skrundas Kultūras nama Mazajā zālē, š.g. 19. janvārī plkst. 17.00., lai izdiskutētu ar grants ceļu atjaunošanu saistītos jautājumus. Priekšlikumus līdz 2016. gada 29. janvārim lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi gita.rubezniece@skrunda.lv vai iesniegt pašvaldībā/pakalpojumu pārvaldēs. Iesniegtie priekšlikumi tiks ņemti vērā, sarindojot izvirzītos posmus prioritārā secībā atbilstoši uzņēmēju interesēm un apstiprinātajiem kritērijiem.   DOMES LĒMUMS AR APSTIPRINĀTAJIEM KRITĒRIJIEM APTAUJAS ANKETA   Teksts: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja