Aizvadīta izstāde "Rudentiņš-bagāts vīrs"

Aizvadīta izstāde Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notika rudens izstāde “Rudentiņš-bagāts vīrs”. Bērni piedalījās ar dažādiem dārzeņiem, interesantām kompozīcijām, kā arī rudens ziediem. Liels paldies par piedalīšanos Tomam Lasmanim, Edgaram Folbergam, Amandai Strungai, Evelīnai Milināvičai, Sanijam Bužokam, Gintam un Enijai Butām, Sanijai Freimanei, Paulai Gierkenai, Kristiānai Upnerei un viņu vecākiem. Teksts un foto: Antra Bikše, jaunatnes lietu speciāliste Rudbāržos