Aizvadīta Skrundas iedzīvotāju sapulce

Aizvadīta Skrundas iedzīvotāju sapulce

24.aprīlī Skrundas kultūras namā notika iedzīvotāju sapulce, kurā vietējie iedzīvotāji tikās ar Kuldīgas novada domes vadību, Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāju Daci Buķeli un Skrundas komunālās saimniecības pārstāvjiem. Sapulces laikā iedzīvotāji interesējās par dažādiem saimnieciskiem jautājumiem, vietas izaugsmi un turpmāku attīstību.

Sapulces sākumā Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Dace Buķele iepazīstināja ar 2023.gadā paveikto  - atjaunots esošais segums un veikta divkārtu virsmas apstrāde Parka, Rūpniecības un Robežu ielās Skrundā un Skolas ielā, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, kā arī veikta Parka, Rūpniecības ielās saistīto ūdens un kanalizācijas pievadu izbūve. Ir uzsākta Raiņa ielas ietves pārbūve posmā no Pērkona ielas līdz pilsētas robežai, veikta rotaļu laukuma pārbūve Dārza ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā. Ir atjaunots Skrundas vidusskolas pludmales volejbola laukums, Skrundas estrādes skatītāju solu ieguvuši jaunu skatu. Tika iegādāts jauns skolēnu pārvadājumu autobuss ar 34 sēdvietām. Daudz labu darbu realizēts ar pašvaldības iniciatīvu projektu konkursu “Darīsim paši!”. Pagājušā gadā Skrundā atvērta ģimenes ārstu prakse, apbalvoti vietējie iedzīvotāji par ieguldījumu kultūras un sporta nozarē, kā arī vietējie uzņēmēji un amatnieki. Jubilejām un svētku reizēm bagāts gads bijis kultūras jomā.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska sapulces dalībniekus iepazīstināja ar iespēju piedalīties un veidot iedzīvotāju padomes, lai veidotu ciešāku dialogu starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Sapulces apmeklētāji par šo jautājumu izrādīja ieinteresētību.

Svarīgi saimnieciski jautājumi

Iedzīvotāji vēlējas saņemt konkrētas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Aktuāli bija noskaidrot, kā veidojas apkures cenu izmaksas, māju renovāciju nepieciešamība, gruntsūdeņu novadīšana, iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī meliorācijas novadgrāvju tīrīšana. Kā ir ar dzīvokļu pieejamību jaunajām ģimenēm. Iedzīvotāji ieteica pārskatīt ielu apgaismojuma ieslēgšanas brīdi. Svarīgs jautājums bija par lielgabarīta atkritumiem, un vai būs iespēja tos nodot. Priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts atzina, ka lielgabarītu atkritumi netiks vākti, bet tiks padomāts, lai nākotnē kopā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” izveidotu  savākšanas vietu, kur par samaksu tos varētu nodot. Aktuāls jautājums bija par to, kas jādara, ja pienāktu X stunda. Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska aicināja iedzīvotājus apsekot piederošas pagrabtelpas un novērtot to atbilstību Valsts ugusndzēsības un glābšanas dienesta vadlīniju prasībām. Šobrīd arī Kuldīgas novada mājaslapā var apskatīt izveidotu apkopojumu par pulcēšanās un īslaicīgām patveršanās vietām novadā.

Domā par mūsdienīgu estrādes parka izveidi

Skrundeniece Rūta Ēķe ieteica padomāt par krātuves izveidi, lai nākamajām paaudzēm tiktu saglabātas vietējo vēsturiskās vērtības. Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska iepazīstināja, ka šobrīd notiek Skrundas pilsētas estrādes parka koncepcijas izstrāde, kurā ietverta ideja par muzeja ēku. Parka attīstības virzieni tiks izstrādāti, ņemot vērā jau izveidoto pastaigu taku zonu un papildinot to ar jauniem elementiem. Tajā ietverta autostāvvietu, apgaismojuma un taciņu tīklojuma izveide, izstrādājot parka zonējumu atbildoši dažādu mērķauditoriju interesēm.

Nepieciešamība pārskatīt tirgus koncepciju

Vietēja iedzīvotāja Daina Badovska vērsa uzmanību, ka Skrundas tirgū nepieciešams pārplānot tirgošanās iespējas, jo sliktos laikapstākļos, tās grūti realizēt. Kuldīgas novada domes izpilddirektores vietniece Agnese Buka izteica aicinājumu vietējiem tirgotājiem satikties maija sākumā, lai meklētu risinājumus konkrētajiem jautājumiem un kopīgi pārrunātu ieceres. Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors Rimants Safonovs uzsvēra, ka Skrunda ir laba vieta uzņēmējdarbībai, un tai ir liels potenciāls. Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai saprastu, kā vēl vairāk uzņēmējdarbības vidē varētu integrēt A9 šoseju, blakus esošo dzelzceļu. Kā arī meklēt virzienus, lai stiprinātu uzņēmēju un pašvaldības sadarbību.

Plānotie darbi

Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Dace Buķele iepazīstināja ar 2024. gada iecerēm. Plānota Mazās, Zvaigžņu un Purva ielu Skrundā virsmas dubultā apstrāde, Kuldīgas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa līdz pilsētas robežai. Raiņa ielas gājēju ietves posmā no Upes ielas līdz Pērkona ielai projektēšana, Pils un Pērkona ielu apgaismojuma rekonstrukcija, estrādes pakāpienu atjaunošana, un pašvaldības ēkas Raiņa ielā 11, Skrundā energoefektivitātes uzlabošanas projektēšana.