Aizvadīta Skrundas novada uzņēmēju tikšanās

Aizvadīta Skrundas novada uzņēmēju tikšanās 24. oktobrī Skrundas kultūras namā pulcējās novada uzņēmēji, kurus par aktualitātēm informēja Lauku atbalsta dienesta, "Meža konsultanta”, “Attīstības finanšu institūcijas Altum” un bankas “Citadele” pārstāvji.   Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Ģirts Osis uzņēmējiem detalizēti izklāstīja par zaļināšanas maksājumiem – par to piešķiršanas nosacījumiem un klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, skaidrojot gan par kultūraugu dažādošanu, gan par ekoloģiskās nozīmes platībām. Tā kā Lauku atbalsta dienesta mājaslapa http://www.lad.gov.lv pieejama jaunā veidolā, tika sniegta arī praktiska informācija par tās sadaļām un nodemonstrēts, kā lietot zaļināšanas kalkulatoru. Ģ. Oša otras prezentācijas tēma bija “Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā”, kuras laikā uzņēmēji varēja uzzināt gan par spēkā esošajām regulām un MK noteikumu projektiem, gan par nosacījumiem finansējuma piesaistei. Tika arī skaidrots par iepirkuma procedūras piemērošanu, projektu rindošanu, sasniedzamajiem rādītājiem un mērķiem, īpašu uzmanību pievēršot apakšpasākumiem “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants” Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un atbalsta iespējām meža apsaimniekošanā uzņēmējiem pastāstīja meža īpašnieku biedrības "Meža konsultants” vadītāja Sigita Vaivade. Prezentācijas laikā meža īpašniekiem tika atgādināts, ka pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” projektu iesniegšanas kārta ir atvērta vien līdz 2014. gada 1. decembrim, un skaidrotas pasākuma aktivitātes, padziļināti informējot par mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu un attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām. S. Vaivade arī pastāstīja par projekta realizācijas secību pa posmiem – sākot no īpašuma apskates dabā vai atzinuma saņemšanas no VMD par mazvērtīgu mežaudzi līdz maksājuma saņemšanai meža īpašnieka kontā. Uzņēmēji varēja uzzināt arī par Lauku attīstības programmas pasākumiem nākamajā plānošanas periodā 2014.-2020. gadam. “Attīstības finanšu institūcijas Altum” “Attīstības finanšu institūcijas Altum” Liepājas filiāles kredītprojektu vadītāja Zaiga Jaunzeme informēja par iespējām, ko esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniedz ALTUM īstenotās valsts atbalsta programmas, uzsverot priekšrocības, kādas ALTUM piedāvā atšķirībā no komercbankām – mazākas nodrošinājuma prasības un īpaši izstrādātas atbalsta programmas MVU, lauksaimnieki, kā arī biznesa uzsācējiem, kuriem grūtāk saņemt finansējumu citur. Ne tikai topošajiem uzņēmējiem saistoši bija arī iedvesmas stāsti par ALTUM atbalstītajām biznesa idejām un projektiem. Banka “Citadele” Bankas “Citadele” Saldus filiāles vadītāja p.i. Evija Stūrmane un uzņēmumu apkalpošanas menedžere Mārīte Daga informēja par finanšu risinājumiem uzņēmuma ikdienas darījumiem un finanšu pārvaldei. Atšķirībā no citām komercbankām banka “Citadele” piedāvā īpašu fleksibilitāti darbā ar klientiem, uzņēmumiem tiek piedāvāti individuāli menedžeri, kas pārstāv uzņēmumu intereses bankā, ir ērti sasniedzami, izprot biznesa specifiku un piedāvā atbilstošus pakalpojumus. Prezentācijā tika sniegta arī izsmeļoša informācija par darījuma konta priekšrocībām bankā “Citadele”.          Aicinām piedalīties! Uzņēmēji tika arī aicināti piedalīties dažādos gaidāmajos pasākumos, kuri tiks rīkoti tuvākajā apkārtnē:
Laiks Vieta Pasākums Kontaktinformācija
5. novembris plkst. 10.30    Z/s „Valti”, Skrundas pagasts  LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Kuldīgas konsultāciju birojs aicina uz fermu dienu.  Demonstrējuma tēma – Šarolē šķirnes zīdējteļu piebarošanas efektivitāte LASĪT VAIRĀK Inga Muižniece (20210512)   Rihards Valtenbergs (29504051)
7. novembris plkst. 10.00 Aizputes Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs Atmodas iela 16, Aizpute Kooperatīvā sabiedrība AGRARIO rīko semināru par aminoskābju lietošanu graudkopībā un eļļas kultūru audzēšanā, mikroorganismu preparātiem un salmu sadalīšanos. Lūgums pieteikties līdz šī gada 29.oktobrim!, rakstot e-pastu: guntars@agrario.lv vai zvanot 26534858 LASĪT VAIRĀK 26534858 guntars@agrario.lv
13. novembris Liepājas Olimpiskais centrs Brīvības iela 39, Liepāja Starptautiskais uzņēmējdarbības forums Liepājā Piedalīsies ārvalstu un vietējie eksperti un uzņēmēji, kas dibinās kontaktus, pārrunās paplašināšanās iespējas ārvalstu tirgos un dalīsies pieredzē Pieteikšanās līdz 6. novembrim LASĪT VAIRĀK Gundega Ose (67039403) gundega.ose@liaa.gov.lv
15. novembris Skrundas kultūras nams, Skrunda Mazā biznesa dienas Gadatirgus Pieteikšanās līdz 10. novembrim LASĪT VAIRĀK Didzis Strazdiņš (25708808) didzis.strazdins@skrunda.lv
25. novembris plkst. 10.00 Liepājas pilsētas dome Rožu iela 6, Liepāja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA rīko semināru "Atbalsts uzņēmējiem". Pieteikšanās līdz š.g. 24. novembra plkst. 15.00 LASĪT VAIRĀK   67013100 pasts@em.gov.lv
17., 18., 19. decembris Rudbāržu kultūras nams, Rudbārži Ziemassvētku tirdziņš Dzintra Veģe (63300871, 26318119) rudbarzi@skrunda.lv
20. decembris Skrundas tirgus laukums, Skrunda Ziemassvētku tirdziņš Loreta Robežniece (29258469, 63331556) skrundakn@skrunda.lv
Skrundas novada pašvaldība izsaka pateicību visiem, kuri atrada laiku un iespēju piedalīties šajā Skrundas novada uzņēmēju tikšanās reizē! Priecāsimies uzklausīt komentārus, kā arī ierosinājumus turpmākiem pasākumiem uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai mūsu novadā. Teksts un foto: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists