Aizvadīta Skrundas novada uzņēmēju tikšanās

Aizvadīta Skrundas novada uzņēmēju tikšanās 19. janvārī Skrundas kultūras namā pulcējās novada uzņēmēji, lai uzzinātu par Skrundas novada pašvaldības, Kuldīgas biznesa inkubatora, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra aktualitātēm, kā arī iepazītos ar mājražotāju un amatnieku biedrības "Grobiņas spēkavots" praktisko pieredzi. Skrundas novada pašvaldības speciālisti uzņēmējus gan informēja par uzņēmējdarbības vidi novadā, 2016. gadā paveikto, pašvaldības 2017. gada budžetu, tā prioritātēm un plānotajiem darbiem, gan atbildēja uz jautājumiem par infrastruktūru, novada attīstības iespējām un citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem tematiem.  Skrundas novada pašvaldība uz tikšanos bija aicinājusi arī ainavu arhitektu Gunti Kalniņu, kurš savā prezentācijā iepazīstināja ar Skrundas tirgus laukuma rekonstrukcijas ieceri, vizuālo tēlu un skicēm. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja Līga Raituma pastāstīja par topošajiem un esošajiem uzņēmējiem pieejamo atbalstu un pakalpojumiem, atšķirībām starp pirmsinkubācijas un inkubācijas posmiem, kā arī pieteikšanās kārtību Kuldīgas biznesa inkubatorā. Ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas biroja sniegtajiem pakalpojumiem un aktualitātēm iepazīstināja tā vadītāja Daiga Mellere. Papildus konsultatīvajam un informatīvajam atbalstam birojs piedāvā arī grāmatvedības kārtošanas pakalpojumus, projektu izstrādi ES fondu atbalsta saņemšanai, kā arī augkopības konsultācijas un plānu izstrādi saimniecībām. Uzņēmēji tika informēti arī par ES struktūrfondu piesaisti, projektu konkursiem un programmām, kā arī mudināti jautājumu gadījumā vērsties pie biroja lauku attīstības speciālistes tepat Skrundas novada pašvaldībā – Anitas Miķelsones. Praktiskajā pieredzē un zināšanās dalījās Grobiņas novada mājražotāju un amatnieku biedrības "Grobiņas spēkavots" vadītāja Dace Lēvalde, atklājot, kā radusies ideja par biedrības dibināšanu, kā veicies ar dalību projektos un tirdziņos un cik nozīmīga ir katra biedra loma biedrības darbībā. Tikšanās noslēdzās ar diskusijām par dažādiem jautājumiem, no kuriem visplašāk tika apspriesta Skrundas tirgus laukuma rekonstrukcija. Šā jautājuma apspriedē vēloties iesaistīt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu, aicinām ikvienu iepazīties ar ainavu arhitekta Gunta Kalniņa prezentāciju un Skrundas tirgus laukuma rekonstrukcijas metu un līdz 28. februārim paust savu viedokli:
  • Rakstiski – aizpildot APTAUJAS LAPU, sūtot komentārus, ierosinājumus un jautājumus uz e-pasta adresi: didzis.strazdins@skrunda.lv;
  • Klātienē – iedzīvotāju sapulcē 14. februārī plkst. 17.00 Skrundas kultūras namā (piedalīsies Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības kā arī SIA “Skrundas komunālā saimniecība” speciālisti).
Skrundas novada pašvaldība izsaka pateicību visiem, kuri atrada laiku un iespēju piedalīties šajā Skrundas novada uzņēmēju tikšanās reizē! Priecāsimies uzklausīt komentārus, kā arī ierosinājumus turpmākiem pasākumiem uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai mūsu novadā. Informāciju sagatavoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv