Aizvadītais gads dzejas rindās

Aizvadītais gads dzejas rindās Gadumijas priekšvakarā Latvijas Pašvaldību savienības žurnāls "Logs" aicināja Latvijas pašvaldības pastāstīt par interesanto un nozīmīgo pašvaldību dzīvē 2013. gadā, kā arī ielūkoties nākotnē. Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas atskatu uz aizvadīto gadu un nākamā gada ieceres dzejā izteica Aivita Emerberga:   Šis gads sāk strauji beigu fāzi, Bet rezumēsim to ar frāzi: „Tiem savā pilsētā tiek vara, Kas darbus nešķiro, bet dara!”   Bet, kad darbi padarīti, Ar prieku gaidīti tiek rīti, Kad ar savu pieredzi Citiem gaismu iededzam.   Gads iesākās ar vēsti jauku – Grib redzēt Skrundas centru, laukus. Par tādu vēlmi mums liels prieks, Jo tikšanās ko jaunu sniegs.   Mums mīļi viesi ciemos brauca No Durbes, Brocēniem un Auces. Ak, jā, arī no Priekules, Pie kuriem vēlāk braucām mēs.   Šogad bij’ vēlēšanu laiks, Kad tika pagriezts otrs vaigs. Bet izturēts viss tika godam, Ar zaļo gaismu tālāk dodam.   Un kā nu gadījies, kā nē, Gan Skrundā, Aucē, Priekulē, Tik labi novads vadīts ticis, Ka vēlētājiem balsot licis   Vēl gadus četrus kopā strādāt, Par saviem pavalstniekiem gādāt. Lai sāls un maize vienmēr rokā, Un labestība tur mūs kopā!   Jo ikdienā mums ir no svara, Lai katrs godam darbu dara – Vai esi deputāts, vai sargs, Vai sētnieks, kuram jākopj parks.   Pēc darba atpūsties tīk mums, Te noder sporta pasākums. Un, lai dzīve kļūtu salda, Kultūra pār zemi valda.   Jo Skrundas svētki ilgst trīs dienas, Tad nodreb visu māju sienas. Bet zināms – tad, kad svētkiem beigas, Ir jāsāk strādāt mums ar steigu.   Jo Skrunda reiz nu ir tā vieta, Kam cauri lielā šoseja lieta. Vēl jāveic procedūra liela, Pēc kuras platāka kļūs iela.   Rudenī, kad dzērves klaigā, Mēs tikai vienas diennakts laikā Pie jaunas gaismas Skrundā tikām – LED lampas laternās ielikām.   Kad atbrauks tālu zemju viesi, Mēs būsim lepni, jā, patiesi; Ir padarīts šai gadā daudz – Pie mums lai droši ciemos brauc!   Jo sadarbība mums ir plaša, Jau jūtama ir jauna dvaša: Gan Krievija, gan Azerbaidžana, Vēl Somiju tai pulkā mana.   Bet, kad sniedziņš nokusīs, Un zeme jaunos asnus dzīs, Uz Skrundu ciemos draugi brauks, Cits citu daudzās mēlēs sauks.   Mēs draugi igaunim vai slāvam, Jo krustcelēs pa vidu stāvam – Mums blakus Ventai dzīve rit, Un centra skvērā pulkstens’ sit.   Tas nodzīvoto laiku rāda, Un bilance šim gadam šāda: Ir ražens kopumā šis gads, Mūs neskar nelaimes un bads.   Ja tādā garā tālāk iesim, Gan rāmi dzīvosim, gan skriesim, Tad Zirga gads lai nāk ar joni Un atnes labklājības troni!