Aizvadītas Skrundas novada jauniešu sporta spēles

Aizvadītas Skrundas novada jauniešu sporta spēles Ideja par sporta spēļu organizēšanu pašu jauniešu spēkiem dzima šā gada sākumā, kad Skrundas jauniešu centra jaunieši pie sevis ciemos uzņēma Rudbāržu jauniešu klubiņa aktīvistus. Jau tad ideju vētras laikā tika iezīmētas iespējamās disciplīnas, kurās sacensties, un sporta spēļu iespējamā norises gaita. Līdz ar projekta ”Ieraugi! Izzini! Iesaisties!” apstiprināšanu un lielisko kopā būšanu pirms sporta spēļu norises notikušajās apmācībās jaunieši savu ideju nolēma īstenot arī dzīvē. Šoreiz plānošanas un norises nodrošināšanu uzņēmās Rudbāržu jaunieši Ineses Ozoliņas vadībā. Jauniešiem sporta spēļu organizēšana bija kā pašu iniciatīvas projekta īstenošana – ar budžeta un aktivitāšu plānošanu, kā arī veiktā darba izvērtēšanu. Praksē pierādījies, ka šāda iniciatīvu īstenošana stiprina piederības sajūtu savam pagastam, novadam, kā arī tiek gūtas dzīvei noderīgas prasmes un zināšanas. Sporta spēles tika atklātas, uzvelkot karoga mastā Rudbāržu–Skrundas apvienoto jauniešu karogu, kurš veidots pašu jauniešu rokām iepriekšējo apmācību laikā. Karogā kā centrālais elements ir volejbola bumba, kurai ir arī vārds – Žanis Moltens. Tā simbolizē Skrundas novada jauniešu aicinājumu – ikdienas gaitās iekļaut vairāk sportisku, veselību veicinošu aktivitāšu. Jaunieši sacentās 4 disciplīnās. Volejbolā 1. vietu ieguva komanda “Černobiļas cāļi”, 2. vietu – “Makšķernieki”, bet 3. vietu – komanda “Labākie”. Meža trasē ikvienam dalībniekam bija iespēja demonstrēt savu izveicību dažādu šķēršļu pārvarēšanā, bet jautrajā stafetē ikviens dalībnieks varēja pārbaudīt savas lēkšanas, ripošanas, velšanās un līdzsvara noturēšanas prasmes. Noslēgumā jaunieši mērojās spēkiem virves vilkšanā pāri dīķim. Uzvarēja draudzība, bet kāds tika arī pie slapjām kājām. Paldies visiem, kuri pielika savu roku sporta spēļu norisē un īstenošanā. Īpašs paldies Rudbāržu jauniešu klubiņa vadītājai Inesei Ozoliņai un viņas ģimenei par ieguldīto darbu, entuziasmu un sirsnību darbā ar sava pagasta jauniešiem. Skrundas novada pašvaldības projekts ”Ieraugi! Izzini! Iesaisties!” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Teksts un foto: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste