Aizvadīts seminārs par scenāriju rakstīšanu

Aizvadīts seminārs par scenāriju rakstīšanu 2.martā Skrundā noslēdzās divu dienu seminārs ”Scenārijs- sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats”, ko rīkoja Skrundas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar IZM un VISC. Seminārā piedalījās Skrundas novada izglītības un kultūras iestāžu administrācijas darbinieki, pedagogi, interešu izglītības pulciņu vadītāji. Programmu vadīja Latvijā pazīstama režisore, Latvijas Kultūras koledžas Tradicionālās kultūras un skatuves mākslas nodaļas vadītāja Anna Jansone.
Divu dienu laikā interesentiem bija iespēja apgūt pasākumu tēmu izvēli, ideju pamatošanu, galvenos scenārija veidošanas principus un ieceru realizēšanu dzīvē.

Notika arī praktiskas nodarbības- darbs grupās, kura laikā tika analizēti dažādi scenāriji, tika veidota izpratne par pasākumu uzbūvi un dažādu asociāciju veidošanu. Tika skatīti pasākumu video, vērtēti pozitīvie momenti un analizētas arī ne tik veiksmīgi realizētās ieceres.
Semināra laikā dalībnieki iesaistījās diskusijās, daloties savā pieredzē un pārdomās par seminārā gūtajām atziņām. Noslēgumā Skrundas novada pašvaldības vadītāja, Annas Jansones bijusī studente Nellija Kleinberga pasniedza visiem dalībniekiem IZM apliecības par semināra programmas veiksmīgu apguvi.
Svetlana Rudzīte, semināra organizatore Skrundā