Aktivitātes Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā

Aktivitātes Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā arī vakaros par garlaicību nevar sūdzēties. Gribu uzslavēt vecāko klašu zēnus, kuri katru vakaru pēc mācību stundām laiku pavada nevis pie datora, bet gan aktīvi spēlējot novusu. Turpat arī tiek apspriesti jaunākie notikumi. Pašlaik aktuālākā tēma ir Soču Ziemas Olimpiskās spēles. Arī starpbrīžos novusu spēlē gan puiši, gan meitenes. Prieks par aktīviem jauniešiem, kuri nesūdzas par garlaicību un aktīvi darbojas! Teksts un foto: Antra Bikše, jaunatnes lietu speciāliste