Aktualizēts Skrundas jauniešu centra notikumu kalendārs:

20.05. 16:00 Skrundas brīvprātīgie jaunieši viesojas PII „Liepziediņš” (tiekamies 15:40 Skrundas jauniešu centrā)
30.05. 15:00 seminārs „No idejas līdz projekta īstenošanai” (vada B.Eversone)
03.06. 15:00 seminārs „Pašaizsardzība” (vada Skrundas pašvaldības policists N.Eihe)
06.06. 15:00 seminārs „Budžeta plānošana” (vada Swedbank pārstāvis M. Burke- Burkevics)
08.06. 15:00 velo brauciens „Iepazīsti savu novadu!” uz Lēnām (līdzi ņemam uzkodas un ko padzerties).
10.06. 15:00 radošā darbnīca „Apsveikums absolventam!”