Algas nodokļa grāmatiņas turpmāk tikai elektroniskā formā

Algas nodokļa grāmatiņas turpmāk tikai elektroniskā formā Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2014. gada 1. jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā formā, kā arī atgādina, ka no 2014. gada 1. jūnija, lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) lietotāju, vairs nebūs jāslēdz līgums. No šī gada 1.jūnija – algas nodokļa grāmatiņa visiem tikai elektroniskā formā VID informē, ka no 2014.gada 1.jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Līdz 2014.gada 1.jūnijam papīra formātā izsniegtās algas nodokļa grāmatiņas pēc 2014.gada 1.jūnija vairs nebūs derīgas un izmantojamas. Algas nodokļa grāmatiņa papīra formātā, kas paliek darba devēja vai citas institūcijas īpašumā, ir jāglabā 75 gadus, savukārt tās, kas ir fiziskās personas rīcībā – piecus gadus. Personām, kurām līdz 2014.gada 1.jūnijam jau ir izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, tā automātiski tiks aizstāta ar elektronisko algas nodokļa grāmatiņu. Savukārt, ja tām personām (arī nepilngadīgajām), kurām līdz 2014.gada 1.jūnijam nebūs izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, būs nepieciešama algas nodokļa grāmatiņa, tad personai par to jāiesniedz iesniegums VID un vienas dienas laikā personai tiks izveidota elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa. Vēršam uzmanību, ka līdz ar elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu fiziskām personām būs gan jauni pienākumi, gan jaunas iespējas pašām veikt ierakstus un izmaiņas savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā. Svarīga informācija fiziskām personām: Ja persona uz 2014.gada 31.maiju strādā pie tā paša darba devēja, pie kura tā strādāja arī 2013.gadā, tā ir vienīgā personas ienākumu gūšanas vieta un darba devējam šobrīd ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, VID šo informāciju personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā atzīmēs automātiski. Savukārt, ja personai ir vairākas darba vietas un 2013.gadā algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanas vieta ir mainīta, tad no 2014.gada 1.jūnija personai obligāti elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ir jāveic atzīme par konkrēto darba devēju vai citu institūciju, kas būs galvenā ienākumu gūšanas vieta (kur personai piemēros neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus), jo šajā gadījumā VID nav iespējams identificēt, kurā ienākumu gūšanas vietā algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta uz 2014.gada 31.maiju. Gadījumos, kad VID nebūs iespējams aktualizēt personas ienākumu gūšanas vietu (VID rīcībā nav informācijas par to, kurš ienākumu izmaksātājs piemēro neapliekamo minimumu), personai pašai jāatzīmē vēlamā ienākumu gūšanas vieta. No 2014.gada 1.jūnija personai EDS būs iespēja iesniegt paziņojumu par apgādībā esošajām personām elektroniski, atzīmēt (mainīt) darba devēju (ienākumu gūšanas vietu), kur iesniegta grāmatiņa, atzīmēt informāciju, kura būs vai nebūs pieejama darba devējam. Vēršam uzmanību, ka šīs atzīmes persona savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā varēs veikt brīvprātīgi. Ja persona nevēlēsies, lai darba devējam ir redzama, piemēram, informācija par personas invaliditāti, EDS elektroniskajā grāmatiņā atzīmi par to varēs neizdarīt, taču persona pienākošos nodokļu atvieglojumus varēs saņemt, nākamajā gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Ja personai līdz 2014.gada 1.jūnijam nav bijusi izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, bet tā ir nepieciešama jau pēc 2014.gada 1.jūnija, personai jāvēršas ar iesniegumu VID elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanu (elektroniski, izmantojot EDS, vai arī papīra formā) un vienas dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas VID EDS tiks izveidota personas elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa. Personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ietvertā informācija ir pieejama tikai pašai personai, tās darba devējam un VID.  Svarīga informācija darba devējiem:  Darba devējiem, izmantojot EDS, būs pieejama informācija par saviem darbiniekiem (tiem, kuri izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja) un aktuālie piemērojamie nodokļu atvieglojumi, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis. Savukārt VID elektroniski informēs darba devēju par izmaiņām saistībā ar darbiniekiem piemērojamajiem atvieglojumiem, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā „Sarakste ar VID”. Vēršam uzmanību, ka visas augstākminētās izmaiņas Elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā var veikt arī, personīgi ierodoties VID Klientu apkalpošanas centrā, un vēlamās izmaiņas norādot iesniegumā papīra formā un iesniedzot VID darbiniekam. Šādos gadījumos VID darbinieks veiks izmaiņas personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā un par veiktajām izmaiņām izsniegs personai izdruku papīra formā. VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajiem elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanas jautājumiem. Uz tieši Rīgā paredzētajiem semināriem maijā jau ir pieteicies maksimālais dalībnieku skaits, taču, ņemot vērā iedzīvotāju interesi, VID plāno organizēt papildu seminārus arī jūnijā. Par tiem informēsim atsevišķi, taču aicinām arī sekot līdzi aktuālajai informācijai par VID semināriem iestādes mājaslapā sadaļā „Semināri nodokļu maksātājiem”. Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājaslapā īpaši tam izveidotajā sadaļā „Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti / Uzdot jautājumu VID   No 1. jūnija varēs kļūt par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju, neslēdzot līgumu ar VID VID atgādina, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju, vairs nebūs jāslēdz līgums „Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus”. Arī iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta. Minētās izmaiņas neattiecas uz muitas un akcīzes informācijas sistēmām. Tas nozīmē, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens varēs kļūt par EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu -  Swedbank,  SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un  DNB- internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu) .
Tāpat no 2014.gada 1.jūnija EDS iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta, proti, juridisks spēks tām būs arī tad, ja tās nebūs elektroniski parakstītas. Dokumentu «parakstīšana» notiks, nospiežot sistēmā pogu «Iesniegt». Personām, kuras jau ir EDS lietotāji un arī turpmāk vēlēsies pieslēgties EDS, izmantojot VID izsniegto identifikatoru un paroli, tāda iespēja būs arī pēc 2014.gada 1.jūnija. Arī tās personas, kuras vēl nav EDS lietotāji, bet vēlēsies par tādiem kļūt un izmantot tieši VID izsniegtu identifikatoru un paroli, varēs to saņemt, vēršoties ar iesniegumu VID elektroniskā vai papīra formā (iesnieguma veidlapa būs pieejama VID mājaslapā). Minētās izmaiņas nosaka 2014.gada 27.februārī Saeimas pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā. Vēršam uzmanību, ka minētās izmaiņas neattiecas uz muitas sistēmām. Lai varētu lietot Importa kontroles sistēmu, Eksporta kontroles sistēmu un Tranzīta kontroles sistēmu, arī pēc 2014.gada 1.jūnija tāpat kā līdz šim jaunajam lietotājam būs jānoslēdz līgums vai vienošanās ar VID. VID iesaka tiem nodokļu maksātājiem, kuri plāno iesniegt gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem, to darīt pēc 2014.gada 1.jūnija, kad deklarācijas iesniegšana elektroniski, izmantojot VID EDS, pateicoties minētajām izmaiņām, būs vēl vienkāršāka un ērtāka. Vienlaikus no 2014.gada 1.jūnija visiem tiek ieviesta elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa. Tas nozīmē, ka fiziskās personas (darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji) elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā visas nepieciešamās izmaiņas, piemēram, iesniegt paziņojumu par apgādībā esošajām personām, varēs veikt elektroniski, neapmeklējot VID klientu apkalpošanas centru. VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajām jautājumiem saistībā ar VID EDS izmantošanu. Aktuālā informācija par VID semināriem pieejama iestādes mājaslapā sadaļā „Semināri nodokļu maksātājiem”. Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)” un „Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā(kur pieejami arī EDS kioski) vai arī izmantot iespēju „Uzdot jautājumu VID”.   Informāciju sagatavoja: Evita Teice-Mamaja, VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste tālr. 67028691, 26558389; e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv twitter: @vid_gov_lv; facebook: www.facebook.com/vidgovlv