Alternatīvās aprūpes dienas centra informācija

Alternatīvās aprūpes dienas centra informācija Skrundas novada pašvaldības iestāde “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” (turpmāk tekstā – AADC) informē, ka ar 2015. gada 7. janvāri Dienas aprūpes centra pakalpojumus tiek plānots nodrošināt 3 dienas nedēļā (līdzšinējo divu dienu vietā) – pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.30. AADC klientiem piedāvā plašu pasākumu klāstu. Katru apmeklējuma dienu ir paredzētas gan izglītojošās, gan radošās nodarbības. Vismaz reizi nedēļā klienti vingro trenažieru zālē. Piemērotu laika apstākļu gadījumā tiek organizētas pastaigas AADC apkārtnē. Ja konkrētajās nedēļas dienās Skrundā notiek kultūras pasākumi, tiek organizēta to apmeklēšana. Divas reizes mēnesī AADC klienti darbinieku uzraudzībā paši gatavo sev pusdienas no AADC iepirktiem produktiem (pārējās dienās pusdienas par pašvaldības līdzekļiem tiek nodrošinātas sadarbībā ar Skrundas profesionālo vidusskolu). Vismaz reizi gadā tiek organizēta tālāka ekskursija. Piemēram, šī gada nogalē, 1. decembrī, AADC klienti darbinieku pavadībā devās uz Rīgu, uz aprūpes un rehabilitācijas centru “Saule”, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes un sociālā darba pakalpojumus 76 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. AADC klientiem ciemošanās laikā bija iespējas iepazīties gan ar centra “Saule” klientiem, gan aktivitātēm. Ciemiņiem un mājiniekiem bija patiess prieks par tikšanos. AADC klienti darbojās “Saules” centra radošajās darbnīcās, izveidojot katrs sev suvenīru – eglīšu rotājumu. Daļa laika pagāja, iepazīstoties ar ansambļa “Saules pusē” darbību. AADC klientiem bija iespēja vērot un izmēģināt pašiem, kā tiek spēlēti tādi mūzikas instrumenti kā marimba, metalofons, dažādi sitamie instrumenti. Kopīgi tika izdziedātas arī vairākas dziesmas. AADC klienti un darbinieki kopā ar Rīgas aprūpes un rehabilitācijas centra “Saule” ansambļa “Saules pusē” dalībniekiem AADC atgādina, ka Dienas aprūpes centra pakalpojums ir paredzēts pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem. AADC ēka ir pielāgota arī klientiem ar kustību traucējumiem. Mūsu sabiedrībā joprojām ir cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, kuriem būtu ļoti vēlams saņemt Dienas aprūpes centra pakalpojumu, bet kuri to joprojām dažādu iemeslu dēļ neizmanto, tāpēc AADC aicina visus, kuri zina kādu cilvēku, atbilstošu šiem kritērijiem, aicināt viņu apsvērt iespēju pievienoties draudzīgajam AADC klientu un darbinieku pulciņam. AADC ir vide, kur šādi cilvēki tiek pieņemti tādi, kādi viņi ir. Ar viņiem tiek veidota pozitīva komunikācija, viņiem rodas iespēja lietderīgi un radoši pavadīt savu brīvo laiku, runāt par lietām, kas viņus interesē, tikt uzklausītiem. Ikdienā viņu dzīvē tā visa varbūt nemaz nav tik daudz. Pozitīva komunikācija un pieņemoša vide klientos veicina izmaiņas – viņi kļūst atvērtāki, draudzīgāki, pašapzinīgāki, biežāk smaida, smejas. Īsāk sakot – kļūst mazliet laimīgāki.  Dienas aprūpes centra pakalpojums klientiem ar p/a “Sociālais dienests” nosūtījumu ir bez maksas. Sīkāk par pakalpojumu var uzzināt Skrundas novada pašvaldības mājas lapā, sadaļas “Sociālā nozare”, apakšsadaļā “Dienas centrs” – pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem: http://www.skrundasnovads.lv/dokumenti/aktivitasu_apraksts_invalidiem.pdf, kā arī AADC, Kalēju ielā 4, Skrundā, klātienē vai pa tālruni 63321311. Teksts: Rita Goldmane, AADC sociālā darbiniece Foto: Irina Rulle