Alternatīvās aprūpes dienas centra trenažieri tiek pārcelti uz Skrundas vidusskolu

Skrundas vidusskola aicina apmeklēt trenažieru zāli, kurā ir apvienots abu iestāžu inventārs. Pensionāri un invalīdi varēs izmantot trenažierus bez maksas katru darba dienu no 10:00-13:00.  Skolēniem vienas reizes svaru zāles apmeklējums 0,60EUR, nedēļas apmeklējums 1,5EUR. Pieaugušajiem  vienas reizes svaru zāles apmeklējums 1,00EUR, nedēļas apmeklējums 3,00EUR. Pieteikt trenažieru zāles apmeklējumu pa tālruni  63331287 vai skolas medmāsai Brigitai Miezājai 28268608.