"Alternatīvās aprūpes dienas centrs" aicina darbā sociālo aprūpētāju

Vai Tu esi no tiem, kas cilvēku uzskata par lielāko vērtību? Vai Tu saglabā pašcieņu, mieru un humora izjūtu Tev pašam un citiem smagās situācijās? Vai Tu respektē dažādību cilvēkos? Ja vismaz daļa iepriekš rakstītā ir par Tevi, tad, iespējams, Tev piemērota ir sociālā aprūpētāja vai sociālā darbinieka profesija. Sociālais aprūpētājs palīdz cilvēkiem, kuri nespēj paši sevi pilnībā aprūpēt, tikt galā ar ikdienas pienākumiem mājās vai sociālās aprūpes iestādē (piemēram, Skrundas novada pašvaldības iestādē ”Alternatīvās aprūpes dienas centrs” (turpmāk – Dienas centrs)). Sociālajam aprūpētājam jārēķinās ar fizisku slodzi un emocionālu sasprindzinājumu darbā. Viņam nepieciešamas labas komunikācijas prasmes, lai saprastos un sadarbotos ar klientiem. Sociālais aprūpētājs strādā sociālā darbinieka pārraudzībā. Lai strādātu par sociālo aprūpētāju, saskaņā ar LR likumdošanu, obligāti ir nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā aprūpē vai 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā. Studiju procesu var apvienot ar darbu, jo Dienas centrā uz sociālā aprūpētāja vietu var pretendēt, uzrādot augstskolas izziņu par studiju uzsākšanu. SDSPA ”Attīstība” piedāvā apgūt sociālā aprūpētāja profesiju neklātienē, 2,5 gadu garumā ar tālmācību vai e-studiju starpniecību. Lai pieteiktos studijām, ir jābūt iegūtai vidējai izglītībai. Par mācību ilgumu, mācību maksu un citiem jautājumiem var interesēties augstskolas mājas lapā www.attistiba.lv. Savukārt sociālā darbinieka profesiju, kam ir nepieciešama 2. līmeņa augstākā izglītība, 4,5 gadu laikā neklātienē ir iespējams apgūt Liepājas Universitātē (plašāka informācija mājas lapā www.liepu.lv). Liepājas Universitātē dokumentu pieņemšana studijām notiek no 2.–8. jūlijam. Ja vēlies uzzināt par sociālā aprūpētāja profesiju vairāk, zvani pa tālruni 63321311, 29657347 un vienojies par Dienas centra apmeklējumu, kur uz vietas būs iespēja iepazīties ar šo profesiju. Teksts: Rita Goldmane, sociālā darbiniece