Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Kurzemes reģionā