Anna Stabe svin savu 100. dzimšanas dienu

Anna Stabe svin savu 100. dzimšanas dienu Šodien savu skaisto, apaļo jubileju - 100 gadus svin Skrundas novada iedzīvotāja Anna Stabe. Lai sveiktu viņu šajos svētkos, Valtaiķu aprūpes namā bija ieradušies gan tuvākie radi, gan pašvaldības pārstāvji, kas pasniedza jubilārei ne tikai ziedus, laba vēlējumus un dāvanu, bet arī muzikālu veltījumu. Valtaiķu aprūpes namā pirmo reizi kāds no iemītniekiem svin savu 100. dzimšanas dienu, par ko prieks ir ikvienam, jo īpaši, ja savu jubileju atzīmē tik sirsnīgs cilvēks kā Anniņa, kā viņu šeit visi mīļi dēvē. Mūsu 100-gadniecei sveicienus atsūtījis arī Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis, kas savā vēstulē teic, ka viņas mūžs ir mērāms gadsimta garumā. Tāpat kā Latvija viņa piedzīvojusi dažādus notikumus. Prezidents Annas kundzei vēl daudz baltu dieniņu, stipru veselību un lepnumu par mūžā paveikto. Lai arī turpmāk katrā dzīves dienā staro prieks, pavada gaišas domas un ir atbalsts no tuviem un mīļiem cilvēkiem. Jautāta, vai patīk arī uzdziedāt, Anna atzīst, ka, jā, patīk gan, un skanot dziesmai “Dzīvīte, dzīvīte”, gaviļniece ar prieku dzied līdzi. Pensionāru kluba “Skrundas ceriņi” pārstāve Guna Rūsīte nodeva sveicienus un 74 bučas no kluba biedriem, vēlot, lai ir tikai saulainas dienas un mākoņa neviena. Gan radi, gan aprūpes nama darbinieki Annu raksturo kā dzīvespriecīgu, sirsnīgu un izpalīdzīgu cilvēku. Darbinieki atzīst, ka ir prieks par Anniņu, viņa atceras visu un labprāt dalās atmiņās. Nekad neaizmirsīs pateikt paldies. Viņa ir tik pozitīva, ka prieks pie viņas ieiet un aprunāties. Annas kundze stāsta, ka viņi ģimenē bijuši pavisam četri bērni – trīs māsas un brālis, kas bija pats jaunākais bērns. Taču nu viņa ir palikusi vienīgā. Mūžs nav bijis viegls, piedzīvots ir daudz. Līdz skolai bijis jāmēro 6-7 km, ziemā brists pa dziļām kupenām, arī bērnu dienās smagi strādāts. Ar prieku atceras jaunību, kad esot paticis pucēties. Kad apprecējusies otro reizi, atnākusi dzīvot uz Skrundu.  Anniņa teic: “Kā cilvēkam novēlēts mūžs, tā arī viņam jādzīvo”. Stāstot par savu dzīves gājumu, jubilārei acīs sariešas asaras. Viņa novēl Latvijai saules mūžu un nekad vairs nepiedzīvot karu un briesmas. Guna Rūsīte stāsta, ka reiz, kad Annai kāds jautājis, kā nodzīvot tik garu mūžu, viņa atbildējusi “Jāstrādā!”. Guna teic, ka Anniņas labās īpašības, kas bijušas galvenās sabiedrotās viņas dzīves ceļā, ir pacietība un pieticība. Ja ikvienam būtu šīs īpašības, tad arī spētu nodzīvot tādu garu mūžu. Uz atvadām vēl kopīga dziesma un laba vēlējumi. Lai veselība un izturība mūsu novada simtgadniecei Annai Stabei!   Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste