Annai Saksei – 110

Annai Saksei – 110 13. februārī Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notika literārā pēcpusdiena, kas bija veltīta A. Saksei.     Skolotāja Antra nedaudz pastāstīja bērniem par A. Sakses biogrāfiju un viņas literāro mantojumu. Liels prieks, ka arī L. Lasmane (4. klase) daudz zināja pastāstīt par A. Saksi.
Kopā ar bērniem izlasījām vairākas pasakas no grāmatas “Pasakas par ziediem”. Bērniem acīs sariesās asaras, kad lasījām pasaku par “Cūkausīti”, kas bija viena no skumjākajām pasakām šajā grāmatā.
Noslēgumā bērni zīmēja zīmējumus par kādu no izlasītajām pasakām. Pēc tam visi kopā pārrunājām, kas vislabāk patika šajā grāmatiņā, un pacienājāmies ar gardumiem.
Teksts un foto: Antra Bikše, jaunatnes lietu speciāliste Rudbāržos