Annijai Kliemanei – I pakāpes diploms bioloģijas 38. valsts olimpiādē!

Annijai Kliemanei  – I pakāpes diploms bioloģijas 38. valsts olimpiādē! Skrundas vidusskolas 9.a klases skolniece Annija Kliemane ieguvusi I pakāpes diplomu bioloģijas 38. valsts olimpiādē, kura no 20.–22. janvārim norisinājās Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā – apsveicam Anniju un skolotāju Aivu Čehoviču! Uz bioloģijas 38. valsts olimpiādi 9. klašu grupā tika uzaicināti 63 skolēni, kuri novada olimpiādē bija ieguvuši vismaz 101 punktu – olimpiādes novadu posmā piedalījās 1047 skolēni. Skolēnu bioloģijas olimpiādes Latvijā notiek kopš 1973. gada. Līdz 1988. gadam bioloģijas olimpiādes organizēja Daugavpils Universitāte (Daugavpils pedagoģiskais institūts) sadarbībā ar Izglītības ministriju, un tās notika reizi divos gados. Kopš 1990. gada skolēnu bioloģijas olimpiādes notiek katru gadu, un to norisi nodrošina Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes pasniedzēju kolektīvs. Olimpiādēs piedalās 9., 11. un 12. klašu skolēni. Bioloģijas olimpiāde notiek trīs posmos. Pirmais posms ir skolas bioloģijas olimpiāde. Tās saturu un norisi pilnībā nosaka skola pati. Otrais posms ir novadu bioloģijas olimpiāde. Tā notiek vienā dienā visos Latvijas novados. Skolēni atbild rakstiski uz centralizēti sagatavotiem jautājumiem. Darbus vispirms izvērtē novadu vai to apvienību Bioloģijas skolotāji. Katra novada vai to apvienība nosūta pieteikumus valsts bioloģijas olimpiādei Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centram kopā ar labāko skolēnu darbiem. Pēc iesūtīto darbu centralizētas pārskatīšanas labākie skolēni tiek uzaicināti uz Valsts bioloģijas olimpiādi. Tā notiek trīs dienas. Visi skolēni piedalās teorētiskajā testā, kurā ir jāizvēlas pareizās atbildes no piedāvātajām, atbild rakstveidā uz 5 teorētiskiem jautājumiem, kā arī strādā praktiskos darbus (laboratorijas darbus botānikā, zooloģijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā, kā arī augu anatomijā un fizioloģijā). Uzdevumus sastāda un darbus vērtē LU Bioloģijas fakultātes pasniedzēji. Darbā palīdz arī studenti – bijušie olimpiāžu dalībnieki. Parasti katrā klašu grupā tiek piešķirta viena pirmā, divas otrās un trīs trešās vietas, kā arī izteiktas atzinības. Informācijas avoti: http://skrundasvidusskola.lvhttp://priede.bf.lu.lvhttp://skolas.lu.lv Foto: http://skrundasvidusskola.lv