Aprīlis "Liepziediņā"

Aprīlis Skrundas PII “Liepziediņš” aprīlī tika rīkots tradicionālais 1. aprīļa Joku bērnurīts, viesojās leļļu teātris “Tims” un koncertapvienība “Spilvenu Feja”, bērni piedalījās zīmējumu konkursā “Uzzīmē mīļāko dzīvnieku” un radošo darbu konkursā “Košas sienas – krāsainas dienas”, turklāt “Liepziediņa” kolektīvs paveicis vairākus labos darbus Skrundas 20. jubilejas gadā. 1. aprīlī bērni pulcējās zālē uz tradicionālo 1. aprīļa Joku bērnurītu. Zālē varēja apskatīt rotaļlietu – klaunu izstādi. Ikviens bija saģērbies interesantā apģērbā, izveidojis jautru frizūru. Arī iekļūt zālē šoreiz nācās ne tā kā citas reizes – izlienot cauri tunelim. Bērnus ar joku dejām, dziesmām, rotaļām, trikiem un atjautības uzdevumiem priecēja Pepija Garzeķe.  4. aprīlī “Liepziediņā” viesojās leļļu teātris “Tims” ar koncertprogrammu “Šis un tas par vilcieniņu.” 18. aprīlī bija kārtējā bērnu bibliotēkas viesošanās diena, kad 5-gadnieki un 6-gadnieki izlasītās grāmatas nomainīja pret citām, vēl nelasītām grāmatām. 29. aprīlī atraktīvu koncertu “Varavīksnes deja” sniedza koncertapvienība “Spilvenu Feja”. 66 bērni iesaistījās “Zaļās aptiekas” rīkotajā zīmējumu konkursā “Uzzīmē mīļāko dzīvnieku”. Balsošana notika aptiekā. Pirmo vietu ieguva mūsu audzēkne Marta Līva Zernevica. Katrs dalībnieks saņēma spēli un atzinības rakstu. 4. grupas bērni iesaistījās krāsu zīmola “Vivacolor” rīkotajā radošo darbu konkursā “Košas sienas – krāsainas dienas”. Konkursa dalībnieki sacenšas par 130 litriem krāsas, kas tiks piešķirti uzvarētājiem, un iespēju, ka māksliniece Luīze Avotiņa apglezno vienu iestādes telpas sienu. 2. un 3. vietas ieguvēji balvā saņems 30 litru krāsas un krāsošanas instrumentus.  “Liepziediņa” kolektīvs ir atsaucies uz domes priekšsēdētājas aicinājumu Skrundas 20. jubilejas gadā paveikt 20 labus darbus un tos iemūžināt foto, lai varētu dalīties ar citiem. Un tā – mūsu sestais labais darbs – darbinieki uzdāvināja Skrundas aprūpes centra iemītniekiem svaigas bērza sulas. Septītais labais darbs – tika organizēta darbinieku un vecāku talka: pašu spēkiem iestādījām sadāvinātos ceriņu stādus gar žogu Sporta ielā. Kopīgiem spēkiem tika sagādāta liela kaudze laukakmeņu – ar tiem piepildīsim stūrīšus pie ietvēm Saldus ielā, lai nebūtu jākāpj uz zāliena. Astotais labais darbs – lielajā talkā tradicionāli devāmies sakopt Sila kapos kapuvietas, kurām nav kopēju. Teksts: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja Foto no PII "Liepziediņš" arhīva