Aprīlis "Liepziediņā"

Aprīlis Skrundas PII “Liepziediņš” aprīlī tika rīkots tradicionālais vecvecāku koncerts un Lieldienu svētki, viesojās leļļu teātris “Tims” un Skrundas bērnu bibliotēka, kā arī bērni piedalījās zīmējumu konkursā “Uzzīmē savu Lieldienu apsveikumu” un devās uz Rudbāržu pamatskolu, kur notika Skrundas novada pirmsskolas iestāžu pasākums “Putni pavasarī”. 6. aprīlī visu bērnu vecvecāki tika laipni gaidīti tradicionālajā vecvecāku koncertā. Šogad koncerta tēma – “Putni pavasarī”. Vecvecākiem tika rīkoti pat divi koncerti – 2., 3. un 6. grupas bērnu vecvecāki pulcējās zālē uz pirmo koncertu, savukārt otrajā koncertā savus vecvecākus priecēja 1., 5. un 4. grupiņas bērni. Visu sešu grupu bērni bija sagatavojuši plašu koncertprogrammu: rotaļas ar dziedāšanu, ar bērnu instrumentu spēlēšanu, dziesmas, latviešu tautas dejas, pasaku dramatizējumus, kā arī vingrojumus disko ritmos. Tika skandētas tautasdziesmas par putniem un veltījuma dzejoļi vecmāmiņām un vectētiņiem. Gaitenī pie zāles vecvecākiem bija iespēja apskatīt mazbērnu māksliniecisko darbu izstādi. 10. aprīlī “Liepziediņā” viesojās leļļu teātris “Tims” ar koncertprogrammu “Skursteņslauķi”. Tas ir muzikāls stāsts par skursteņslauķu ikdienu, par skursteņslauķu tērpiem un par ugunsdrošību, skaistas dekorācijas, tērpi, lelles un atraktīvi aktieri, kā arī kopīga dziedāšana un skursteņa tīrīšana. 11. aprīlī iestādē viesojas Skrundas bērnu bibliotēka, lai ikviens 5–6-gadīgais varētu samainīt izlasītās grāmatas pret citām.  Jau martā 60 bērni iesaistījās “Zaļās aptiekas” rīkotajā zīmējumu konkursā “Uzzīmē savu Lieldienu apsveikumu”. Balsošana notika aptiekā. Aprīlī kļuva zināmi rezultāti – pirmo vietu ieguva mūsu audzēknis Ralfs Bakanauskis. Katrs dalībnieks saņēma zīmēšanas bloku un atzinības rakstu. 13. aprīlī visi pulcējās zālē uz Lieldienu svētkiem. Skolotājas bija sagatavojušas teatrālu uzvedumu par Lieldienu zaķi un Saules zaķi. Bērni uzvedumā iesaistījās ar tautasdziesmām, dziesmām, ticējumiem, dejām un rotaļām.  21. aprīlī 6. un 4. grupas bērni devās uz Rudbāržu pamatskolu, kur notika Skrundas novada pirmsskolas iestāžu pasākums “Putni pavasarī”, lai kopā pavadītu aktīvu pavasara dienu. Pasākumā katras iestādes bērni iepazīstināja pārējos ar sagatavotu priekšnesumu par putniem. 6. grupas bērni spēlēja teātri par pasaku “Kas tas par putnu?”, savukārt 4. grupas bērni skandēja tautasdziesmas un dziedāja dziesmas “Putni pavasarī”. Lielajā talkā tradicionāli devāmies Sila kapos sakopt kapuvietas, kurām nav kopēju. Teksts: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja Foto no PII "Liepziediņš" arhīva