Apspriež Skrundas tirgus potenciālu

Apspriež Skrundas tirgus potenciālu

5. jūnijā Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldē tikās vietējie uzņēmēji, amatnieki un tirgotāji ar Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Agnesi Buku un Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāju Daci Buķeli, lai runātu par Skrundas tirgus iespējamo attīstību un jautājumiem, kas skar ikdienas dzīvi.

Tirgotāji vienprātīgi vērsa uzmanību, ka šī brīža tirgošanās nojumes nav parocīgas tam, lai tirgotos āra apstākļos. Aktuāls temats bija par to, ka jādomā, kā ieinteresēt pircēju atnākt uz tirgu un iegādāties preci. Pārdevēju vidū izskanēja ieteikums par konkrētu cilvēku, kura pienākumos būtu uzraudzīt tirgus laukumu, veidot komunikāciju ar vietējiem pircējiem un piesaistīt jaunus. Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Agnese Buka vērsa uzmanību, ka daudzi jautājumi ir sākti risināti: “Ir atvēlēti līdzekļi, lai pagarinātu nojumes jumtus, izveidotu tirdzniecības plauktus pārtikas preču izvietošanai, kas tirgotājiem ļautu novietot savu preci. Domājam, kā piesaistīt iebraucēju uzmanību. Piemēram, sekojam līdzi svarīgiem pasākumiem, kas šovasar plānojas citās vietās, tā pielāgojot tirgus darbību. Lielākai uzmanības pievēršanai, aktualizēsim tirgus atpazīstamību, izvietojot vides reklāmu un banerus. Kopā ar Skrundas kultūras namu esam izveidojuši plānu ar aktivitātēm, kas aicinātu ne tikai vietējos, bet arī viesus atnākt uz tirgu iegādāties preces. Labs piemērs ir par krāmu tirgu, kas reizi mēnesī pulcē interesentus no malu malām. Drīzumā izvietosim informāciju par nakts tirgu. Tirgus tēlu rada paši tirgotāji. Šī ir vieta, kur cilvēkiem satikties, parunāties, izklaidēties un atpūsties. Mēģinām aptvert visas šīs jomas, lai Skrundas centrs ir dzīvs un saistošs.”

Iegūst atpazīstamības zīmi

Maija izskaņā Skrundas tirgus laukumā tika uzstādīta tirgus zīme. “Tirgum jau sen bija nepieciešama zīme, kas pievērš uzmanību, veicina vietas attīstību, ieinteresē pilsētas viesus un liek tiem apstāties, lai aplūkoto tirgotāju piedāvājumu. Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs Kristaps Stepiņš izdomāja, kāda varētu būt ideja un burtu dizains. Atjaunots tiks arī dzelzceļa tilts, kas uzstādīts uz konteinera,” tā Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Dace Buķele.

Šobrīd gaidītākie pasākumi Skrundas tirgus laukumā ir krāmu tirgus, kas notiks 16. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 13.00. Uz šo tirgu interesentiem nav jāpiesakās, un iespēja tirgoties ir bezmaksas. Līgo rīta tirgus notiks 23. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 Uz Līgo rīta tirgu iespējams pieteikties, rakstot uz e-pastu: skrundakn@inbox.lv.