Apstiprinātas 48 projektu idejas iedzīvotāju iniciatīvu konkursā “Darīsim paši”

Apstiprinātas 48 projektu idejas iedzīvotāju iniciatīvu konkursā “Darīsim paši”

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” komisija šī gada 3. maijā pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu 48 projektu idejām, to īstenošanai novirzot 34400,00 EUR.

Aprīļa mēnesī, uzsākot projektu vērtēšanu, konkursa komisija, kurā darbojas Daiga Mellere, Indra Iveta Gaile, Rimants Safonovs, Agris Kimbors, Elīna Zīle un Terēze Strauta apmeklēja lielu daļu iesniegtos projektus un tikās ar projekta iesniedzējiem. Vērtējot projektus par galveno prioritāti tika izvirzīts projekta sabiedriskais nozīmīgumu un ieguvums iedzīvotājiem. Tāpat ņemta vērā projekta ilgtspēja, sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanās un ietekme uz vietas attīstību, ieguvēju skaits, kā arī finansiālais pamatojums, projekta oriģinalitāte un kvalitāte. Pirms lēmumu pieņemšanas komisija izlases kārtībā tikās ar projekta iesniedzējiem un iepazinās ar plānotajām iecerēm.

Šogad konkursam kopumā tika iesniegti 92 projekti ar pieprasīto finansējumu 69346,14 EUR. Daļu no projektiem nebija iespējams atbalstīt finansējuma trūkuma dēļ, bet vairāki projekti neatbilda konkursa nolikumam, jo tajos bija paredzēti darbi, kuriem nepieciešami būvniecības dokumenti.

Ar “Darīsim paši” atbalstu iedzīvotāji šogad labiekārtot dažādas publiski pieejamas vietas pagastos, gan atjauno koplietošanas telpas un daudzdzīvokļu māju koridorus, atjauno žogus un vārtiņus dažādās kapsētās, sakārtot kultūras vietas u.c. Visaktīvākie projektu iesniedzēji bijuši no Ēdoles, Laidu, Skrundas, Rudbāržu un Pelču pagastiem. Aktīva bijusi arī Skrundas un Kuldīgas pilsēta, kur attiecīgi tika iesniegtas 10 un 24 projektu idejas.

Jau drīz tiks slēgti līgumi ar apstiprināto projektu iesniedzējiem, lai tos varētu realizēt līdz 2024.gada 1. oktobrim.

Apstiprināto_projektu_saraksts