Aptaujas rezultāti par pedagogu labbūtību

Aptaujas rezultāti par pedagogu labbūtību

Nodrošinot kvalitatīvu, izglītības iestāžu vajadzībām atbilstošu metodisko atbalstu Kuldīgas novada pedagogiem, ir izstrādāti un darbojas noteikumi “Pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēma Kuldīgas novadā”( 31.03.2022.).

Lai   izvērtētu pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmu, šī gada martā tika veikta aptauja, kuras mērķauditorija bija vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes  izglītības iestāžu pedagogi. Aptaujā piedalījās 455 pedagogi (72%).

Aptaujas mērķis bija izvērtēt, kuri īstenotie atbalsta pasākumi Kuldīgas novada pedagogiem ir vērtīgi, ko nepieciešams pilnveidot atbalsta sistēmā vai ieviest no jauna, lai veicinātu pedagogu labbūtību un  profesionālo efektivitāti.

Par profesionālās pilnveides vērtīgākajām aktivitātēm pedagogi atzinuši  citu kolēģu labās prasmes piemēru popularizēšanu, organizētos pieredzes apmaiņas braucienus, kursus un seminārus. Kā papildus atbalsts, lai sekmētu pedagogu labbūtību un paaugstinātu profesionālo efektivitāti, pedagogiem būtu nepieciešamas psihologa konsultācijas, grupu supervīzijas nodarbības, informācijas tehnoloģiju (IT) mentora atbalsts, kā arī  iestādes mācīšanās konsultanta atbalsts.

Paldies visiem pedagogiem, kuri piedalījās aptaujā un sniedza ieteikumus pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas pilnveidē.

Aptaujā iegūto informāciju Izglītības pārvalde izmantos turpmāk organizējot un plānojot darbu.

Nodrošinot kvalitatīvu, izglītības iestāžu vajadzībām atbilstošu metodisko atbalstu Kuldīgas novada pedagogiem, ir izstrādāti un darbojas noteikumi “Pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēma Kuldīgas novadā”( 31.03.2022.).

Lai   izvērtētu pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmu, šī gada martā tika veikta aptauja, kuras mērķauditorija bija vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes  izglītības iestāžu pedagogi. Aptaujā piedalījās 455 pedagogi (72%).

Aptaujas mērķis bija izvērtēt, kuri īstenotie atbalsta pasākumi Kuldīgas novada pedagogiem ir vērtīgi, ko nepieciešams pilnveidot atbalsta sistēmā vai ieviest no jauna, lai veicinātu pedagogu labbūtību un  profesionālo efektivitāti.

Par profesionālās pilnveides vērtīgākajām aktivitātēm pedagogi atzinuši  citu kolēģu labās prasmes piemēru popularizēšanu, organizētos pieredzes apmaiņas braucienus, kursus un seminārus. Kā papildus atbalsts, lai sekmētu pedagogu labbūtību un paaugstinātu profesionālo efektivitāti, pedagogiem būtu nepieciešamas psihologa konsultācijas, grupu supervīzijas nodarbības, informācijas tehnoloģiju (IT) mentora atbalsts, kā arī  iestādes mācīšanās konsultanta atbalsts.

Paldies visiem pedagogiem, kuri piedalījās aptaujā un sniedza ieteikumus pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas pilnveidē.

Aptaujā iegūto informāciju Izglītības pārvalde izmantos turpmāk organizējot un plānojot darbu.