Ar bērniem un jauniešiem runā par vardarbību

23.martā Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notika tematisks pasākums "Vardarbība pret bērnu." Pasākumā audzinātāja Antra Bikše izstāstīja par vardarbību veidiem, kādi sastopami. Kā bērnam rīkoties, ja kāds dara pāri, pie kā griezties. Bērni tika informēti par to, cik ir atklāti vardarbības gadījumi valstī gada laikā, kā arī pa kādiem uzticības tālruņiem zvanīt vardarbības gadījumā. Visvairāk bērni ir informēti par fizisko vardarbību, mazāk par emocionālo un seksuālo vardarbību.Tikai viens bērns bija dzirdējis, ka pamešana novārtā ir vardarbības veids, kas arī ir sodāma rīcība un nekādā gadījumā nav pieļaujama. Bērni uzdeva daudz dažādu jautājumu par šo tematu, jo, cik varēja noprast, par šo tēmu ģimenēs tiek runāts maz. Uz jautājumiem :,,Vai Jūs jūtaties droši uz ielas, skolā utt.?``Atbilde bija :,, Nē!`` Bērni nejūtas droši ne uz ielas, ne skolā, jo ir bērni, kas jūtas pārāki par citiem un aizskar mazākos bērnos. Pēc šī pasākuma par visiem šiem faktiem, ko uzzināju no bērniem, informēju sociālo darbinieku un skolas vadību, lai kopējiem spēkiem izskaustu vardarbību.
Arī turpmāk runāsim par dažādām aktuālām tēmām, kas bērniem ir svarīgas, bet par tām maz tiek runāts, tādējādi bērniem trūkst informācijas.
Teksts- Antra Bikše