Ar "Giving for Latvia" atbalstu jauniešu centrā iegādāts jauns aprīkojums

Ar

Pateicoties “Giving for Latvia” dāsnajam ziedojumam, Skrundas novada bērniem, jauniešiem un ģimenēm ir iespēja apgūt dzīvei noderīgas prasmes, kopā mācīties un radīt. 

Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs kalpo kā platforma vietējās sabiedrības saliedēšanai un ideju realizēšanai – šeit pulcējas bērni un jaunieši, tiek veidoti sarunu vakari un iedvesmas darbnīcas vietējiem iedzīvotājiem. Mājvietu jauniešu centrā radusi arī “Māmiņu skola” - tikšanās vieta ģimenēm, kur dalīties pieredzē un sajūtās, sniegt atbalstu un kopā apgūt jaunas lietas.

Iegādātā šujmašīna dod iespēju kopā mācīties šūt, gan izmantojot ražošanas atlikumus, gan pārveidojot apģērbu, lai tas atkal būtu tīkams valkātājam. Šādā veidā tiek ne vien apgūtas prasmes, kas noderēs turpmākajā dzīvē, bet arī veicināta izpratne par resursu atkārtotu izmantošanu un “zaļāku” dzīvesveidu.

Veselīgs uzturs un ēdiena gatavošana ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Par “Giving for Latvia” ziedotajiem līdzekļiem iegādājāmies arī plītiņu un cepeškrāsni, lai varētu attīstīt jauniešu un ģimeņu ēst gatavošanas prasmes.

Jauniešu centrā piedāvājam dažādas radošās darbnīcas, aicinām vietējos iedzīvotājus iesaistīties pilsētas svētku dekorāciju veidošanā, tādējādi veicinot viņu iesaisti un piederības sajūtu. Radošo darbnīcu ietvaros tapušas jaukas dāvanas gan pašiem bērniem un jauniešiem, gan labdarības tirdziņiem, veidotas svētku dekorācijas pilsētai.

Ticam, ka labais vairo labo un visvairāk gūstam dodot. Arī Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja aicināja savus draugus ziedot “Giving for Latvia”, lai vairotu labo pasaulē un dāvātu prieku.