Ar laimes sajūtu sirdī – kampaņa "Cilvēks, nevis diagnoze" sākas arī Kurzemē

Ar laimes sajūtu sirdī – kampaņa

6. augustā Nīkrāces pagasta Dzeldas ciemā jeb precīzāk – Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Skrundas nodaļas Dienas aprūpes centra teritorijā notika Labklājības ministrijas (LM) deinstitucionalizācijas* (DI) projekta ietvaros rīkotās kampaņas "Cilvēks, nevis diagnoze"* Kurzemes plānošanas reģiona pasākums.

Dalībnieki – Skrundas nodaļas Dienas aprūpes centra (izveidots DI projekta “Kurzeme visiem” ietvaros) klienti (cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem jeb ar GRT), jaunizveidotā Kuldīgas novada pašvaldības, reģionālo mediju un sociālās aprūpes iestāžu pārstāvji – pasākumu sāka ar kopīgu iepazīšanās apli, atklājot cits citam savu šīsvasaras priekpilnāko pieredzi. Pēc tam uzrunas teica Guntis Kaldovskis, Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts; Sandra Miķelsone-Slava, deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” vadītāja; Artis Roberts, Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks; Anda Vītola, projekta “Kurzeme visiem” koordinatore Skrundā un Ilona Rītiņa, Kuldīgas novada pašvaldības Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja.

Teju visi, kas runāja šajā pasākumā, uzsvēra gandarījumu, ka, neraugoties uz reģionālās reformas radītajām pārmaiņām, jaunizveidotā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina DI projekta dzīvotspēju Dzeldas ciemā, lai nākamgad netālu no Dienas aprūpes centra tiktu atvērta arī grupu dzīvokļu māja 16 cilvēkiem ar GRT, bet centra ēkā izveidotas specializētās darbnīcas. Kā uzsvēra Artis Roberts, Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks: “Mēs visi gribam būt laimīgi, un laime visbiežāk ir tie mazie laimes brīži, kad varam darboties un izpausties, būt noderīgi un vajadzīgi. DI projekts šo iespēju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem sniedz, tāpēc esmu gandarīts, ka pašvaldība var sekmēt tā nepārtrauktību.” Anda Vītola, DI projekta “Kurzeme visiem” koordinatore Skrundā izteica pārliecību, ka jaunie pakalpojumi sniegs iespēju cilvēkiem ar GRT apgūt jaunas prasmes, attīstīt esošās spējas un talantus, dzīvot pilnvērtīgi un būt laimīgiem.

Vārds ‘laime’ sirsnīgajā pasākumā izskanēja vairākkārt, laimīgi un smaidīgi bija visi klātesošie, stundas garumā stāvot cits citam līdzās draudzīgā un darbīgā ‘dzīvā ķēdē’, lai kopīgiem spēkiem nogādātu šķūnī veselu autokravu malkas. Tā bija īpaša pieredze un apliecinājums tam, ka kopīga darbošanās un būšana līdzās palīdz otrā cilvēkā vispirms ieraudzīt viņa personību, nevis citādo un atšķirīgo. Kampaņas mērķis – veidot iekļaujošāku, atbalstošāku un saprotošāku sabiedrību – ir sasniedzams ilgākā posmā, iesaistoties visiem sabiedrības locekļiem. Kopīgā malkas talka bija mazs solis pretim šim mērķim. “Šī sajūta patiesi silda sirdi, gluži tāpat, kā sausās un kopīgiem spēkiem sakrāmētās malkas pagales sildīs dienas centra telpas aukstajā laikā,” atzina Anda Vītola.

Kampaņa "Cilvēks, nevis diagnoze" aptver visus piecus Latvijas plānošanas reģionus (arī Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas) un tiek atspoguļota medijos un sociālajos tīklos, sniedzot sabiedrībai iespēju satikties ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, uzzināt daudzus reālus un neizskaistinātus pieredzes stāstus. Cerams, kampaņa palīdzēs paskatīties ar citām acīm uz tiem cilvēkiem, kurus liela daļa no mums esam iepriekš izlikušies neredzam. Tāds arī ir šīs kampaņas mērķis – pa īstam un ar sirdi ieraudzīt līdzcilvēkus, viņu intereses, sapņus, ieceres un dzīves plānus, jo mēs visi esam viena sabiedrība, visi kopā esam MĒS.

Papildu informācija:

Guntis Kaldovskis,

LM Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts

Guntis.Kaldovskis@lm.gov.lv

29 148 662

*Kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” kopējais mērķis – sabiedrības attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī DI procesa norisi kopumā. Savukārt, reģionālo pasākumu mērķis – vietējo kopienu izpratnes sekmēšana, sociālās iekļaušanas veicināšana caur pozitīvas saskarsmes pieredzi.

* Deinstitucionalizācijas (DI) projekti ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI projektu mērķis ir novērst situāciju, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.

Kampaņas atbalstītāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas – vienotais ziņu portāls www.lsm.lv un Latvijas Televīzija.