Ar skanīgu koncertu aizvadīta 10. jubileja

Ar skanīgu koncertu aizvadīta 10. jubileja 28. aprīļa vakarā Nīkrāces sieviešu ansamblis "Diantus" ar skanīgu koncertu aizvadīja savu 10. jubileju.  Tajā bija iekļautas dažādu stilu dziesmas un latviešu tautas dziesmu "Skaista mana tēvu zeme" aranžējis Nīkrāces pagasta  iedzīvotājs Guntis Matsats-Matsons. Nelielas pauzes koncerta laikā ar dziesmām aizpildīja 11 gadīgā nīkrācniece Paula Ezeriete.
Jubilāres apsveikt bija ieradušies ne tikai kolēģi un draugu kolektīvi, bet arī radi un tie klausītāji, kam sirdij tuva ir dziesma.
Ansambļa dalībnieces saka lielu paldies visiem, kas sniedza palīdzēja šī koncerta tapšanā, un arī tiem, kas bija ieradušies jubilejas pasākumā, lai uzmundrinātu ar saviem smaidiem, sveiktu ar jaukiem vārdiem.
Teksts un foto: Inga Ezeriete, Nīkrāces pagasta kultūras darba organizatore