Ar smaidu pa dzīvi

Ilgi, bet smiekliem pildīti, aizvadītajā sestdienā noritēja teātra festivāls "Ar smaidu pa dzīvi" Rudbāržos.     Rudbāržu pagasta amatierteātra vadītāja Mirdza Pilskunga stāsta, kā pēc festivāla, kas notika pagājušajā gadā, pašdarbnieki aicinājuši turpināt tradīciju. „Ar kultūras organizatori Inesi Biliņecu runājām, ka interesantāk tiešām ir, ja kopīgi sanāk vairāki kolektīvi un vienā dienā izrāda iestudēto,” stāsta M. Pilskunga. „Bijām domājušas aicināt tikai dažus vietējos kolektīvus. Bet Inga Ezeriete vada Nīkrāces "Brinidu" un arī Vaiņodes teātri. Kā gan vienu aicināsim, otru nē? Savukārt rudbāržnieki šovasar bija ar izrādi Usmā un sadraudzējās ar viņu kolektīvu, tāpat kā iepriekš ar vilgālniekiem. Draugi un kaimiņi arī jāaicina. Tā beigās sanāca astoņi kolektīvi: no Nīkrāces, Skrundas, Vaiņodes, Vilgāles, Kalvenes, Rudbāržiem, Usmas un Kuldīgas.” Vairums amatierteātru svētkos bija atteikušies no iepriekšējā repertuāra un garajām lugām, bet speciāli iestudējuši īsākus skečus. Daļēji iemesls esot tas, ka sastāvs vasarā nav pilnīgs, jo daudzi aktieri aizbraukuši uz ārzemēm. Pie amatierteātriem rudbāržniece pieskaita arī pensionāru apvienību "Rumbiņa" no Kuldīgas. Nojaušot, ka svētki var ieilgt, pagasta kultūras ļaudis domājuši, ka izklaidēt skatītājus starpbrīžos. „Nav joka lieta nosēdēt zālē no 16.00 līdz 22.00. Līnijdeju dalībnieki nevarēja palīdzēt, paaicināju "Rumbiņu", gan bailēs, ka viņus vietējā publika varbūt nepieņems. Taču kuldīdznieces bija tik interesantas un skatītāji – atsaucīgi. Vēlāk arī jaunieši slavēja, cik forši priekšnesumi bijuši. Var teikt, ka ar šiem jautrajiem svētkiem nu mums ir atklāta jaunā sezona.” FOTOGALERIJA Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks” (17.09.2014 ) Teksts: Daina Tāfelberga