Arī iedzīvotājiem jāpiedalās

Arī iedzīvotājiem jāpiedalās Skrundas iedzīvotāju sapulcē visvairāk tika runāts par pašvaldības un privāto teritoriju sakopšanu.     Vairākām ielām Kā informēja pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš, pilsētai budžetā šogad atvēlēts 101 tūkstotis eiro. Izmantojot noņemto asfaltu, tiks uzlabota Noliktavas un Paegļu iela, kā arī pabeigts remonts tur, kur pērn tas sākās līdz ar A9 tranzītielas rekonstrukciju. Vēl šogad plānots nobruģēt gājēju celiņu Kuldīgas ielā no dzelzceļa līdz krustojumam ar Lielo ielu, tur būs arī jauns apgaismojums. Tāpat labiekārtos teritoriju Parka ielā, pēc vajadzības un iespējām asfaltētās brauktuves pielabos arī citur. Lielāki plāni saistīti ar tirgus un autoostas laukuma pārbūvi. Iedzīvotāji interesējās par bērnu rotaļu laukumu starp Saldus un Sporta ielas daudzdzīvokļu mājām. Tā kā ierīkots pēc pašu iniciatīvas, Skrundas komunālajai saimniecībai (SKS) nebija par to jārūpējas. G.Putniņš nesolīja, ka šogad varētu finansiāli palīdzēt, un aicināja izmantot konkursa Darīsim kopā! iespējas. Jādomā pašiem Jautāts par uzlabojumiem siltumapgādē, SKS inženieris Aivars Rudzroga skaidroja, ka daudzdzīvokļu mājām nav pietiekamu uzkrājumu remontam. Uzņēmums savu naudu nevar ieguldīt. Vieglāk kļuvis apkures jomā, jo pasaules tirgū krīt gāzes cena un līdz ar to tarifs, lai gan ne tik strauji. Tik un tā dzīvokļu īpašniekiem, kuri izmanto centralizēto apkuri, vajadzētu domāt par māju siltināšanu, jo tā siltuma cenu var samazināt par vismaz 30 – 40%. G.Putniņš piebilda, ka laukos tiek meklētas iespējas pārejai uz vietējo apkuri, bet Skrundai tas nebūs risinājums. Jāierīko drenāža Arī citi speciālisti aicināja ikvienu „nākt ar savu ieguldījumu”. „Strauji atsākusies A9 tranzītielas rekonstrukcija, būvdarbi rada neērtības, bet tās ir īslaicīgas. Ja nebūtu šī projekta, iela drīz sabruktu,” teica projektu vadītāja Gita Rubežniece-Zute. „Tā kā Skrunda ir diezgan mitra un daudzviet uzkrājies lietusūdens, vienlaikus ar lielo projektu aicinu ierīkot drenāžu un sakopt īpašumus. Ikviens var nākt uz domi un izteikt priekšlikumu – kopā domāsim, jo lielu naudu varbūt nemaz nevajag.” Lai kastēm nepieaug kājas G.Putniņš piebilda, ka jākopj gan privātā, gan tai pieguļošā teritorija. Pašvaldības policija jau sākusi to uzraudzīt. „Ainavu var padarīt pievilcīgāku, kaut vai aizvācot atkritumus, nopļaujot zāli. Citam varbūt vieglāk regulāri maksāt sodu,” tā izpilddirektors. Kad kāds vīrs aizrādīja, ka šoziem nebija izvietotas smilšu kastes, lai kaisītu ietves, SKS vadītāja Guna Skrebele atbildēja: „Bijām speciāli iegādājušies vairākas skaisti dzeltenas plastmasas kastes. Diemžēl tām pieauga kājas. Vienu atguvām, kāds bija izdomājis, ka tajā labāk mājās uzglabāt kartupeļus.” Jaunums Skrundā būs atkritumu šķirošana. Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte norādīja, ka tiks izvietoti divi komplekti marķētu konteineru dalītiem atkritumiem, lai skrundenieki var piedalīties vides saudzēšanā. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks" (30.03.2015) Raksta autors: Daina Tāfelberga