Arī Sieksātē savas problēmas

Arī Sieksātē savas problēmas Sieksātes iedzīvotāju sapulce bija diezgan kupli apmeklēta, tajā sprieda par kārtību pie mājām, par ceļiem un kapsētām.   Deguns jānoslauka pašiem Lieplejās visi astoņi dzīvokļi privatizēti. Iemītnieki nomainījušies, un visi nav īpašnieki. Bēda tā, ka šajās mājās atkritumi tiek bērti aiz šķūnīšiem, konteineru nav, līgumi par savākšanu nav noslēgti. Pērn pašvaldība drazas aizvedusi, šogad aina atkal tāda pati. „Sveši to nedara. Varam uzdot policijai, lai pārbauda, kam ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgts līgums. Tie, kuriem nav, pirmo reizi saņem brīdinājumu, pēc tam jau iestājas administratīvā atbildība. Ikvienai mājsaimniecībai tāds līgums jānoslēdz,” tā Skrundas novada domes izpilddirektors Guntis Putniņš. Visi gali ūdenī Sieksātnieki lūdza konteineru pie kapsētas un vietu, kurā pasmelt ūdeni. Pumpītis diemžēl sauss. „Nauda ir ieplānota, un talkas veidā ieraksim avotienā akas riņķi. Grobiņniekiem, kuri ierīkoja pumpjus, bija līdzi savs rīkstnieks, tagad firma likvidējusies. Ko tur vairs darīt?” gluži kā Rudbāržos, arī Sieksātē Dzintrai Veģei nācās izskaidrot aplamības, kas notikušas pirms viņas stāšanās pārvaldes vadītājas amatā. Tika solīts meklēt lielos konteinerus pie kapiem, jo mazajiem droši vien pieaugšot kājas. Jāremontē ceļi Vīri mudināja greiderēt ceļus un negaidīt, līdz izveidojas lielas bedres. Sieksātes pusē esot vairākas avotainas vietas. Plānots šķembas bērt uz ceļa netālu no Piena muižas, likt jaunu caurteku pie Garīkām. Pa Sieksātes centru tā, ka rīb apkārtējās mājas, braucot baļķvedēji. G.Putniņš ieteica pārvaldes vadītājai, balstoties iedzīvotāju sūdzībās, vērsties pašvaldībā, lai pēc attiecīgas procedūras varētu uzlikt smago transportu ierobežojošas ceļa zīmes. Runā par jaunajiem Dz.Veģe izteica pretenzijas pret dažiem jauniešiem, kuri nāk uz trenažieru zāli un neievēro kārtību: iztīts tualetes papīrs, mētājas saulespuķu sēklas, norauti aizkari. Nu nedarbniekiem uz laiku liegts šajā zālē ierasties. Iedzīvotāja Ginta Reihlere saskaitījusi, ka Sieksātē ir 12 bērnu, tiem nepieciešams spēļu laukums. Pašvaldības pārstāvji ieteica piedalīties kādā projektu konkursā – viņi atbalstīšot. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks" (20.04.2015) Raksta autors: Vija Zariņa