Arī Skrundas novada pašvaldība uzņems Ēnas

Arī Skrundas novada pašvaldība uzņems Ēnas Skrundas novada pašvaldībā strādājošie speciālisti arī šogad Ēnu dienā, kas norisināsies 15. februārī, uzņems Ēnas un dalīsies savās profesionālajās zināšanās, prasmēs un darba pieredzē.    Skrundas novada pašvaldība šogad piedāvā šādas Ēnu vakances: pašvaldības vadītājs, izglītības nodaļas vadītājs, dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, būvvaldes vadītājs, attīstības nodaļas vadītājs, jaunatnes lietu speciālists, sabiedrisko attiecību speciālists, pašvaldības policijas inspektors. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4–6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. Ēnu vakancēm pieteikties varēs, reģistrējoties portālā www.enudiena.lv. ĒNU DIENAS 2017 NOLIKUMS Informāciju apkopoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Rakstā izmantota vietnē www.enudiena.lv publicētā informācija