”Ārkārtas mēģinājums” Skrundas kultūras namā

1. novembrī Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētāja Nellija Kleinberga uz ”Ārkārtas mēģinājumu” Skrundas kultūras namā bija aicinājusi XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētku dalībniekus, kuri pārstāvēja Skrundas novadu. Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētāja pateicās dziesmu un deju svētku dalībniekiem par Skrundas novada vārda nešanu svētkos, par ziedoto laiku un ieguldīto enerģiju, dodot pienesumu tautas daiļrades un kultūras vērtību saglabāšanā, kopjot mūsu tautas spēcīgās un dziļās tradīcijas un sagādājot svētkus visiem – dalībniekiem, skatītājiem, klausītājiem un organizatoriem. Piekariņus piemiņai ar iegravētu vārdu un uzvārdu, kā arī pateicības vārdiem saņēma ikviens Skrundas novadu pārstāvējušais dziesmu un deju svētku dalībnieks: Sarmītes Pavilaites vadītais senioru koris ”Novakars”, Ditas Ņuņēvicas vadītais jauniešu deju kolektīvs ”Tikai tā”, Annas Skarpas un Lindas Grīnbergas vadītā Skrundas audēju kopa, Agra Sīļa vadītie vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mežābele" un senioru deju kolektīvs "Virši", kā arī koncertmeistare Antra Zuntnere, Gunas Pavilaites vadītais sieviešu vokālais ansamblis ”Romance”, kā arī Laimdotas Mūrnieces vadītais sieviešu koris "Sonante". Pateicības vārdi šai vakarā izskanēja arī Skrundas kultūras nama direktorei Loretai Robežniecei, mākslinieciskās daļas vadītājai Iritai Timbarei, Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai un visiem, kuriem pateicoties Skrundas novada kolektīvi varēja gatavoties un piedalīties dziesmu un deju svētkos.­