A/S "Latvijas Gāze" informē

A/S A/S "Latvijas Gāze" informēpar pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās, kā arī par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem. LASĪT VAIRĀK PAR GĀZESVADU AIZSARGJOSLĀM  VAIRĀK PAR PASĀKUMIEM AVĀRIJAS GADĪJUMOS