AS "Sadales tīkls" paaugstina elektroapgādes drošumu un kvalitāti Skrundas novadā

AS Kvalitatīvas, nepārtrauktas un drošas elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai uzņēmums AS “Sadales tīkls” 2015. gadā Skrundas novadā šogad plāno realizēt 12 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 720 tūkst. eiro.  Šogad Skrundas novadā AS „Sadales tīkls” plāno veikt vidējā sprieguma 20kV (kilovolti) gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju 12,5 km garumā, 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 14,5 km garumā, bet zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām plānota gandrīz 12 km garumā. Realizējot investīciju projektus, tiks veikta 13 transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija vai izbūve. Skrundas novadā tiek realizēti ļoti nozīmīgi Skrundas pilsētā un novadā dzīvojošo klientu elektroapgādes uzlabošanas projekti. Apjomīgi darbi elektroapgādes drošuma paaugstināšanai turpinās starp Rudbāržiem un Skrundu, kur tiek veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 14,5 km garumā. Trešā daļa no Skrundas novada elektrotīkla šķērso mežainu teritoriju un tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko rada spēcīga vēja ietekmē lūzis koks vai līnijā ieķēries zars, tādēļ gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju paaugstinās elektroapgādes drošumu 1331 lietotājam, tajā skaitā Skrundas pilsētai, Skrundas vidusskolai, attīrīšanas ietaisēm, Rudbāržu internātskolai – rehabilitācijas centram. Skrundas novada Nīkrāces pagastā turpinās 20kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija un pārbūve izolētu vadu izpildījumā 4,1 km garumā un šogad Nīkrāces pagastā AS „Sadales tīkls” izolētu vadu izpildījumā plāno pārbūvēt vēl aptuveni 7 km garu 20kV gaisvadu elektrolīnijas posmu. Pēc darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums būtiski paaugstināsies 1667 klientiem. Papildus elektrotīkla rekonstrukcijai Nīkrāces un Skrundas pagasta vidējā sprieguma elektrotīklā tiks izbūvēti divi attālināti vadāmi jaudas slēdži, kas ļaus daudz ātrāk reaģēt un efektīvāk vadīt elektrotīklu, īpaši bojājumu gadījumos - ievērojami samazinot to novēršanas laiku. Elektrotīklā izbūvēti jaudas slēdži nodrošinās iespēju attālināti veikt pārslēgumus un būtiski palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā. Elektroapgādes drošuma un kvalitātes paaugstināšanas projektus AS „Sadales tīkls” Skrundas novadā plāno realizēt arī 2016. gadā. Vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija plānota Nīkrāces pagastā un Rudbāržu pagastā, bet Skrundas lauku teritorijā plānota transformatoru apakšstaciju „Rūnaiši”, „Zivsaimniecības ferma”, „Vormsāte” un „Straumēni” rekonstrukcija. 2016. gadā Skrundā plānots realizēt ļoti nozīmīgu projektu, kas būtiski paaugstinās Skrundas elektroapgādes drošumu. Projekta ietvaros paredzēts veikt 20kV gaisvadu līniju pārbūvi par kabeļu līnijām 12 km garumā un 0,4kV kabeļu līniju izbūvi 1,4 km garumā. Projekts saistīts ar Skrundas attīstības veicināšanai plānoto 110/20kV apakšstacijas „Skrunda” izbūvi, atdalot pilsētas un Skrundas lauku teritorijas elektrotīklu. Kopumā 2016. gadā Skrundas novadā AS „Sadales tīkls” plāno izbūvēt 20kV kabeļu līnijas 15,9 km garumā, atjaunot 20kV gaisvadu elektrolīnijas 8,5 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 9 transformatoru apakšstacijas un izbūvēt zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas 7,7 km garumā. Elektroapgādes drošuma un kvalitātes paaugstināšanai šogad AS „Sadales tīkls” visā Latvijā plāno atjaunot 877 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās kabeļu līnijās plānota 209 km garumā, 823 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 554 transformatoru apakšstacijas. Pērn visā Latvijā tika atjaunotas 691 km vidējā sprieguma līnijas, 1225 km zemsprieguma līnijas. Elektrolīniju uzturēšanas darbu ietvaros tika nomainīti 34 180 balsti, kā arī rekonstruēta vai izbūvēta jauna 691 transformatoru apakšstacija. Vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas par kabeļu līnijām pārbūvētas 203 km garumā. Teksts: Tatjana Smirnova, AS "Sadales tīkls" komunikācijas speciāliste Tālr. 67728823 tatjana.smirnova@sadalestikls.lv