AS "Sadales tīkls" paaugstina elektroapgādes kvalitāti un drošumu Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā

AS Kvalitatīvas, nepārtrauktas un drošas elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai uzņēmums AS ”Sadales tīkls” 2013. gadā Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā ir realizējusi 15 investīciju projektus, elektrotīklu attīstībā ieguldot vairāk nekā 1,7 miljonu eiro. Skrundas novadā 2013. gadā tika izbūvēta jauna vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija vairāk nekā 1 km garumā un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija 3 km garumā, kā arī 1 transformatora apakšstacija un veikta uzskaišu sakārtošana 7 klientu objektiem. 2013. gadā Alsungas novadā realizēti 5 investīciju projekti – izbūvēta vidējā sprieguma līnija vairāk nekā 2 km garumā (tajā skaitā 1,2 km kabeļu līnija), zemsprieguma elektrolīnijas aptuveni 20 km garumā, 8 transformatoru apakšstacijas un veikta uzskaišu sakārtošana 98 elektroenerģijas lietotājiem. Veiktie darbi elektroapgādes tīkla kvalitātes un drošuma paaugstināšanā ievērojami samazinās bojājumu skaitu un uzlabos elektroenerģijas piegādes kvalitāti klientiem. Alsungas pagastā veikta transformatora apakšstacijas ”TP771” rekonstrukcija. Līdz ar darbu pabeigšanu uzlabota elektroapgādes kvalitāte un drošums Alsungas pagasta klientiem, kā arī elektroenerģijas piegādes kvalitāte paaugstināta šādās Alsungas vietās – Aizputes, Dārza, Ēdoles, Bērzu, Liepu, Kalēju un Līvānu ielas – iedzīvotājiem. Apjomīgi darbi 2013. gadā veikti Kuldīgas novadā, realizējot 9 elektrotīkla uzlabošanas projektus. Izbūvētas vidējā sprieguma līnijas gandrīz 2 km garumā, zemsprieguma līnijas 38 km garumā, 20 jaunas transformatora apakšstacijas un veikta uzskaišu sakārtošana 119 klientiem. Nozīmīgi darbi elektroapgādes kvalitātes un drošības paaugstināšanai veikti Kuldīgas novadā Kurmāles pagastā. Lai uzlabotu elektroapgādes kvalitāti 13 Kurmāles pagasta lietotājiem, veikta transformatora apakšstacijas ”TP7255” rekonstrukcija. Kuldīgas pilsētā elektrotīkla rekonstrukcijas darbi pērn notika Baznīcas ielā. 2013. gadā kopumā visā Latvijā tika atjaunotas 431 km vidējā sprieguma līnijas, 931 km zemsprieguma līnijas. Elektrolīniju uzturēšanas darbu ietvaros tika nomainīti 33 677 balsti, kā arī rekonstruētas un izbūvētas 577 transformatoru apakšstacijas. Gaisvadu vidējā sprieguma elektrolīnijas pret kabeļlīnijām tika pārbūvētas 162 km garumā. Šogad AS ”Sadales tīkls” visā Latvijā plāno atjaunot 378 km vidējā sprieguma līnijas, 1032 km zemsprieguma līnijas, elektrotīkla uzturēšanas darbu ietvaros nomainīt aptuveni 26 000 balstu, kā arī veikt rekonstrukciju vai no jauna izbūvēt 480 transformatoru apakšstacijas. Kabeļu guldīšanas programmas ietvaros plānots pārbūvēt 203 km vidējā sprieguma līnijas.   Teksts: Ilze Rubene, AS "Sadales tīkls" preses sekretāre Tālr.: 67728818 E-pasts: ilze.rubene@sadalestikls.lv