AS "Sadales tīkls" pārstāvju darba vizīte Skrundas novada pašvaldībā

AS 22. maijā Skrundas novada pašvaldības zālē uz tikšanos ar pašvaldības speciālistiem bija ieradušies AS ”Sadales tīkls” pārstāvji. Tikšanās mērķis bija informēt pašvaldību par AS ”Sadales tīkls” attīstības projektu elektroapgādes uzlabošanai novadā un vienoties par turpmāko sadarbību. AS ”Sadales tīkls” Projektu vadības funkcijas projektu vadītājs Roberts Stūre, Tīklu aktīvu pārvaldības funkcijas elektroinženieris Andris Grīnbergs un Rietumu Ekspluatācijas daļas vadītājs Kristaps Kerve savās prezentācijās raksturoja esošo situāciju Skrundas novadā – informēja par apakšstaciju izvietojumu, projektā iecerēto un tehniskajiem risinājumiem, kā arī iepazīstināja ar patērētās elektroenerģijas sadalījumu un bojājumu statistiku novadā 2013. gadā. Elektroenerģijas patēriņš, ieskaitot ražošanas nozari, Skrundas novadā ir zemāks nekā gada vidējais rādītājs Latvijā, bet elektrotīklu bojājumu skaits Kuldīgas iecirknī, kurā ietilpst arī Skrundas novads, ir augstāks nekā gada vidējais rādītājs Latvijā. Neskatoties uz to, Kuldīgas iecirknis ierindojas samērā augstā pozīcijā, salīdzinot elektroenerģijas padeves pārtraukumu ilgumu vienam klientam (SAIDI). Tika arī norādīts, ka AS ”Sadales tīkls” izvirzītais mērķis nākamo desmit gadu laikā ir neplānoto atslēgumu ilgumu samazināšana divas reizes. Sīkāk par projektu realizāciju pastāstīja Rietumu Kapitālieguldījumu daļas vadītājs Zigmārs Bunka, uzsverot komunikācijas un savlaicīgas informācijas apmaiņas ar pašvaldību nozīmi, plānojot gan AS ”Sadales tīkls”, gan pašvaldības projektus. Šajā jomā liela loma būs arī Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājiem Aivaram Slišānam un Naurim Vītoliņam, kuri izklāstīja, kā paredzēts īstenot AS ”Sadales tīkls” galveno mērķi – nodrošināt kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi: turpinot elektrotīklu automatizāciju, paaugstinot elektrotīklu drošumu, vienkāršojot elektrotīklu arhitektūru un ieviešot citus uzlabojumus. Izskanēja arī aicinājums uzņēmējiem iepazīties ar iespēju atgūt jauna sistēmas pieslēguma vai atļautās slodzes palielināšanas izbūvē ieguldītos līdzekļus atbilstoši efektīvās atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem. Par to vairāk var uzzināt AS ”Sadales tīkls” mājaslapā http://www.sadalestikls.lv/, kurā pieejama arī aktuālā informācija par uzņēmumu, elektroenerģijas tirgu, darba iespējām, kā arī atslēgumu karte. Teksts un foto: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists