AS "Sadales tīkls" turpina uzlabot un atjaunot elektrotīklu Skrundas novadā

AS 5. oktobrī Skrundas novada pašvaldības zālē uz tikšanos ar pašvaldības speciālistiem bija ieradušies AS ”Sadales tīkls” pārstāvji. Tikšanās mērķis bija informēt pašvaldību par AS ”Sadales tīkls” 2016. gadā izbūvētajiem un līdz 2019. gadam plānotajiem kapitālieguldījumu objektiem Skrundas novadā. AS ”Sadales tīkls” tīklu attīstības nodaļas vadītājs Māris Deiders un korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Nauris Vītoliņš savās prezentācijās informēja par AS ”Sadales tīkls” 2016. gadā izbūvētajiem un līdz 2019. gadam plānotajiem kapitālieguldījumu objektiem Skrundas novadā – gaisvadu līniju pārbūvi un transformatoru punktu rekonstrukciju un izbūvi. Saistībā ar elektroapgādes drošuma un kvalitātes paaugstināšanu Skrundas pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī Skrundas pilsētas attīstības veicināšanu pašvaldības speciālistiem tika arī sniegtas atbildes uz jautājumiem par jaunās 110/20 kilovoltu apakšstacijas "Skrunda" projektu, precizējot, ka tās būvniecības darbus plānots pabeigt 2018. gada rudenī. Rietumu Ekspluatācijas daļas vadītājs Kristaps Kerve iepazīstināja ar bojājumu statistiku Skrundas novadā, savukārt korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Aivars Slišāns informēja par iespējām samazināt izmaksas par elektroenerģiju, uzsverot, ka nepieciešams pārbaudīt, cik efektīvi tiek izmantots izbūvētais pieslēgums un nepieciešamības gadījumā lemt par elektrotīkla jaudas samazināšanu vai pieslēguma atslēgšanu uz laiku līdz pusgadam. Tikšanās dalībnieki tika arī iepazīstināti ar pakalpojumiem un to pieejamība klientu pašapkalpošanās portālā www.e-st.lv Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 1 100 klientiem Skrundas novadā, šogad novada teritorijā AS “Sadales tīkls” kopumā realizēs 5 projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 265 tūkst. eiro. Šā gada plānotie elektrotīkla rekonstrukcijas projekti noslēgušies Nīkrāces pagastā, kur vidējā sprieguma 20kV(kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas atjaunotas 5,9 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,6 km garumā un rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 5 transformatoru apakšstacijas. Lai uzlabotu elektroapgādi iedzīvotājiem apdzīvotā vietā “Rūnaiši”, novadā vēl turpinās zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekonstrukcija un projekta ietvaros AS “Sadales tīkls” veic 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 2,4 km garumā, savukārt “Straumēnos” veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija. Viens no elektrotīkla atjaunošanas projektiem šogad realizēts arī Raņķu pagastā, kur veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija un vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija atjaunota 0,8 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcija Skrundas novadā turpināsies arī 2017.gadā un nākamā gada laikā AS “Sadales tīkls” novada teritorijā kopumā plāno realizēt 8 projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 563 tūkst. eiro. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbs norisināsies Skrundas, Nīkrāces un Raņķu pagastā un kopumā pagastos vidējā sprieguma elektrolīnijas plānots atjaunot 28 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 5,4 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 6 transformatoru apakšstacijas. Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija turpināsies Skrundas pagastā, kur AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 17,5 km garumā, izbūvēs 3 jaunas transformatoru apakšstacijas un jaunas zemsprieguma kabeļu līnijas 0,3 km garumā. Šis elektrotīkls šķērso mežainas teritorijas, apdzīvotas vietas un privātīpašumus, tādēļ tā pārbūve uzlabos ne vien elektroapgādes drošumu, bet arī ļaus AS “Sadales tīkls” darbiniekiem operatīvi un efektīvi veikt savu darbu elektrotīkla uzturēšanas darbu laikā vai, novēršot elektrotīkla bojājumus. Trīs elektroapgādes uzlabošanas projektus AS “Sadales tīkls” plāno realizēt Nīkrāces pagastā, kur vidējā sprieguma elektrolīnijas plānots atjaunot 4,8 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 2,2 km garumā un veikt 3 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi. Lai ievērojami uzlabotu elektroapgādes drošumu iedzīvotājiem, AS “Sadales tīkls” Nīkrāces pagasta vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēs attālināti vadāmu jaudas slēdzi, kuru izbūve ļauj AS „Sadales tīkls” darbiniekiem ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā un veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos, savukārt Ranķu pagastā plānots veikt zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 3 km garumā un atjaunot vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas 6 km garumā. Pēc plānoto elektrotīkla rekonstrukcijas projektu pabeigšanas, sniegto pakalpojumu kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 4 000 AS “Sadales tīkls” klientu. Informāciju sagatavoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists, un Tatjana Smirnova, AS "Sadales tīkls" preses sekretāre Foto: Didzis Strazdiņš