AS "Sadales tīkls" uzlabo elektroapgādes kvalitāti un drošumu

AS Kvalitatīvas, nepārtrauktas un drošas elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai uzņēmums AS “Sadales tīkls” 2014. gadā Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā realizēs 33 investīciju projektus, elektroapgādes tīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 2,43 milj. eiro. Šogad Skrundas novadā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt 5 elektroapgādes tīkla uzlabošanas projektus, darbos ieguldot vairāk nekā 660 tūkst. eiro. Nozīmīgi darbi elektroapgādes drošuma paaugstināšanai tiks uzsākti un turpināsies 2015. gadā starp Rudbāržiem un Skrundu, kur plānots veikt vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līnijām 15,15 km garumā un zemsprieguma kabeļu līniju izbūvi 3,5 km garumā, izbūvēt 1 jaudas slēdzi, rekonstruēt 9 transformatoru apakšstacijas un sakārtot elektroenerģijas uzskaites 6 lietotājiem. AS “Sadales tīkls” Nodrošinājuma direktors Signis Rīns uzsver: „AS „Sadales tīkls” realizē investīciju projektus rūpīgi izvērtējot katra projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā. Skrundas novadā tiks realizēti ļoti būtiski Skrundas pilsētā un novadā dzīvojošo klientu elektroapgādes uzlabošanas projekti. Vidējā sprieguma maģistrālās gaisvadu elektrolīnijas posmi tiks pārbūvēti par kabeļu līnijām vairāk kā 15 km garumā. Trešā daļa no elektroapgādes tīkla šķērso mežainu teritoriju un tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko rada stipra vēja ietekmē lūzis koks vai līnijā ieķēries zars. Pēc pārbūves elektroapgādes drošums ievērojami uzlabosies 1331 lietotājam, tajā skaitā Skrundas pilsētai, Skrundas vidusskolai, attīrīšanas ietaisēm, Rudbāržu internātskolai – rehabilitācijas centram.” Lai paaugstinātu piegādātās elektroenerģijas drošumu un kvalitāti Skrundas iedzīvotājiem, AS "Sadales tīkls" šogad Skrundā īstenos 2 elektroapgādes tīkla rekonstrukcijas projektus, darbos ieguldot vairāk nekā 165 tūkst. eiro.  Projektu ietvaros AS "Sadales tīkls” veiks zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu līniju pārbūvi par kabeļu līnijām 3,5 km garumā, paaugstinot piegādātās elektroenerģijas drošumu 44 lietotājiem Klusā, Noliktavas un Kuldīgas ielā.  Kopumā šogad AS “Sadales tīkls” veiks zemsprieguma kabeļu līniju izbūvi 8,1 km garumā, elektroenerģijas uzskaišu sakārtošanu 85 lietotājiem un jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi. Šogad Kuldīgā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt 3 elektroapgādes tīkla uzlabošanas projektus, projektos ieguldot 270 tūkst. eiro. Kuldīgā tiek veikta esošās zemsprieguma 0,4kV (kilovolti) gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 2,3 km garumā, ievērojami paaugstinot piegādātās elektroenerģijas kvalitāti 78 lietotājiem Parka, Egļu, Dzintaru, Ēdoles un Nomales ielā. Tāpat AS “Sadales tīkls” plāno rekonstruēt gan 20kV vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektroapgādes tīklu Upes un Ventspils ielā, izbūvējot vidējā sprieguma kabeļu līniju 0,62 km garumā un zemsprieguma kabeļu līniju 0,84 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu 378 lietotājiem. Elektroapgādes tīkla rekonstrukcijas ietvaros AS “Sadales tīkls” veiks 2 transformatora apakšstaciju rekonstrukciju un elektroenerģijas uzskaišu sakārtošanu 104 lietotājiem. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu Kuldīgas iedzīvotājiem, vidējā sprieguma elektroapgādes tīklā plānots izbūvēt 2 attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kas ļaus daudz ātrāk reaģēt un efektīvāk vadīt elektrotīklu, īpaši bojājumu gadījumos – ievērojami samazinot to novēršanas laiku. Jaudas slēdži nodrošina iespēju attālināti veikt pārslēgumus un būtiski palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā. Kuldīgas novadā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt 22 elektroapgādes tīkla uzlabošanas projektus ar kopējiem ieguldījumiem vairāk nekā 1,1 milj. eiro. Šogad turpinās elektroapgādes tīkla rekonstrukcijas darbi Ēdoles pagastā. Darbu ietvaros tiek veikta 1985. gadā izbūvētās 20kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija 0,42 km garumā un 0,4kV gaisvadu elektrotīkla pārbūve kabeļu līnijās 7,4 km garumā, kā arī rekonstruētas vai izbūvētas 6 jaunas transformatoru apakšstacijas. Apjomīgi darbi elektroapgādes kvalitātes un drošuma paaugstināšanai tiek realizēti Gudenieku pagastā, kur tiek veikta jaunas 20kV gaisvadu elektrolīnijas izbūve 0,81 km garumā, zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas izbūve 11,5 km garumā un 5 transformatoru apakšstaciju izbūve. Rendas pagastā šogad AS “Sadales tīkls” plāno veikt vidējā sprieguma 20kV gaisvadu līnijas rekonstrukciju, kuras ietvaros tiks izbūvēta izolēto vadu gaisvadu elektrolīnija 9,7 km garumā. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu Snēpeles pagasta iedzīvotājiem, šogad AS “Sadales tīkls” realizēs 5 projektus, veicot zemsprieguma kabeļu līnijas izbūvi 13,1 km garumā, 5 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi un  elektroenerģijas uzskaišu sakārtošanu 103 lietotājiem. Kopumā Kuldīgas novadā AS “Sadales tīkls” plāno izbūvēt vidējā sprieguma kabeļu līnijas 0,6 km garumā, vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 15km garumā, 5 attālināti vadāmus jaudas slēdžus, zemsprieguma kabeļu līnijas 51,5 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 26 transformatoru apakšstacijas un veikt elektroenerģijas uzskaišu sakārtošanu 295 lietotājiem. Elektroapgādes drošums un kvalitāte ievērojami tiks paaugstināta 337 lietotājiem. Lai paaugstinātu elektroenerģijas piegādes kvalitāti Alsungas novada iedzīvotājiem, šogad novadā paredzēts realizēt vienu elektroapgādes tīkla investīciju projektu. Darbu ietvaros tiks izbūvēta jauna vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 1,1 km garumā, zemsprieguma kabeļu līnija 4,13 km garumā, tiks veikta 2 transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija un uzskaišu sakārtošana 7 AS “Sadales tīkls”  klientiem, paaugstinot piegādātās elektroenerģijas kvalitāti un drošumu 15 Alsungas novada iedzīvotājiem. AS “Sadales tīkls” 2014. gadā kopumā visā Latvijā plāno atjaunot 581 km vidējā sprieguma līnijas, 1076 km zemsprieguma līnijas, kā arī veikt rekonstrukciju vai no jauna izbūvēt 480 transformatoru apakšstacijas. Kabeļu guldīšanas programmas ietvaros, vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve kabeļu līnijās plānota 203 km garumā. 2013. gadā kopumā visā Latvijā tika atjaunotas 431 km vidējā sprieguma līnijas, 931 km zemsprieguma līnijas, kā arī rekonstruētas un izbūvētas 577 transformatoru apakšstacijas. Gaisvadu vidējā sprieguma elektrolīnijas pret kabeļlīnijām tika pārbūvētas  162 km garumā. Lai sniegtu informāciju par šā gada lielākajiem AS "Sadales tīkls" investīciju projektiem, uzņēmuma mājas lapā www.sadalestikls.lv ir publicēta karte, kura attēlo informāciju par lielākajiem elektrotīkla attīstības projektiem 2014. gadā. Investīciju karte ilustrē lielākos projektus Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Rīgas reģionā un Rīgā.  Saite uz AS “Sadales tīkls” investīciju karti: http://sadalestikls.lv/lat/aktualitates/investicijas/investiciju_karte_presei/ Teksts: Tatjana Smirnova, AS "Sadales tīkls" komunikācijas speciāliste Tālr. 67728823 tatjana.smirnova@sadalestikls.lv