AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā

AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā

Lai ilgtermiņā nodrošinātu klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi,  “Sadales tīkls” Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā šogad atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 31 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 26 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 17 transformatoru apakšstacijas.

Šogad šo Kurzemes novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” ieguldīs vairāk nekā 1,5 miljonus eiro un pēc plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 2 000 AS “Sadales tīkls” klientu.

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu, paaugstinot novadu un pilsētu iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic pakāpeniski, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu, elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī  konkrētās vietas attīstības perspektīvu. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

Kuldīgas novadā elektrotīkla rekonstrukcija šogad norit Turlavas, Vārmes, Rendas, Laidu, Ēdoles, Kabiles un Pelču pagastā. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu Kuldīgas novada iedzīvotājiem, Laidu pagastā vidējā sprieguma elektrotīklā tiek izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu. Turlavas pagastā elektrotīkla pārbūve norisinās Klosteres apkaimē, kur kopumā plānots atjaunot vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas 3,9 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 5,5 km garumā, izbūvēt 4 jaunas un rekonstruēt vienu transformatoru apakšstaciju. Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Ēdoles pagastā, pie Kauliņupes zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas paredzēts pārbūvēt par kabeļu līnijām 1,7 km garumā. Projekta laikā paredzēts rekonstruēt vienu un izbūvēt divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Savukārt Rendas pagastā šogad plānots rekonstruēt zemsprieguma elektrolīnijas 3,2 km garumā un veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi. Elektrotīkla rekonstrukcija šobrīd notiek arī Kabiles pagasta centrā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,7 km garumā, tiek veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija un jaunas vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūve 0,5 km garumā. Elektrolīniju pārbūvi šogad plānots veikt arī Pelču pagastā, kur pie Kaltiķiem norisināsies zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija 0,5 km garumā, bet Vārmes pagastā - Vecvārmē, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas plānots pārbūvēt par kabeļu līnijām 4,2 km garumā, izbūvēt divas jaunas transformatoru apakšstacijas un vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 0,2 km garumā. Pēc šogad plānoto projektu realizēšanas, elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 1 000 lietotāju.

Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija norit Skrundas novadā, būtiski uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 840 AS “Sadales tīkls” klientiem. Nīkrāces pagastā vidējā sprieguma elektrotīklā jau izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas turpmāk ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus. Elektrotīkla rekonstrukcija noslēgusies arī starp Ventas upi un Jaunmuižu, kur atjaunota 1968. gadā izbūvēta vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 5,7 km garumā. Apjomīga vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūve norisinās šobrīd Skrundā, kur AS “Sadales tīkls” veic vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līnijām 12 km garumā, bet zemsprieguma elektrolīnijas rekonstruē 1,2 km garumā. Elektrotīkls stiepjas gar Skrundas pilsētas robežu un tā pārbūve ir saistīta ar šogad uzsākto jaunās 110/20kV apakšstacijas “Skrunda” izbūvi. Jaunās apakšstacijas izbūve ir nozīmīga Skrundas novada elektroapgādes drošuma uzlabošanai, jo līdz šim elektroapgādi pilsētai novadam nodrošināja 1964.gadā izbūvētā apakšstacija “Rudbārži”. Pēc apakšstacijas “Skrunda” izbūves apakšstacija “Rudbārži” tiks demontēta un vienlaikus samazināsies vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju kopgarums par 23km, kas AS “Sadales tīkls” personālam nepārtraukti jāuztur, jāremontē un jāatjauno. Pēc jaunās apakšstacijas “Skrunda” izbūves elektroapgāde uzlabosies 4 818 AS “Sadales tīkls” klientiem. Klientiem samazināsies elektroapgādes pārtraukumu ilgums, jo apakšstacija atradīsies pilsētā, kā arī jaunajiem klientiem būs iespēja izbūvēt lētāk un ātrāk jaunus elektrotīkla pieslēgumus. Apakšstaciju paredzēts izbūvēt līdz šā gada beigām.

Vidējā sprieguma elektrolīniju rekonstrukcija šobrīd norisinās arī Rudbāržu pagastā – starp Sieksāti un Rudbāržiem, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta 4 km garumā. Elektrolīnija šķērso mežainu apvidu, tādēļ 2,2 km garumā elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, bet 150 m garš elektrolīnijas posms, kas šķērso dzelzceļu, tiks pārbūvēts par kabeļu līniju. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums paaugstināsies 360 AS “Sadales tīkls” klientiem, jo elektrotīkls būs pasargāts no koku un koku zaru izraisītiem elektrotīkla bojājumiem, savukārt klienti no elektroapgādes traucējumiem.

Raņķu pagastā šobrīd norisinās zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija. Elektrotīkla pārbūve tiek veikta pie īpašumiem “Ieras”, “Dzirkaļi”, Ērgļi”, “Grieziniņi” un projekta ietvaros 1955.gadā izbūvētā gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 2,1 km garumā un šo darbu laikā paredzēts gan rekonstruēt, gan izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju. Raņķos šogad plānots uzsākt vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūvi. Rekonstrukcijas darbu laikā elektrolīnija tiks atjaunota 4 km garumā, kā arī paredzēts izbūvēt zemsprieguma kabeļu līniju 400 m garumā un jaunu transformatoru apakšstaciju.

Alsungā – Aizputes ielā, šogad izbūvēta jauna zemsprieguma kabeļu līnija 300 metru garumā, bet pie Dienvidstacijas ciema paredzēts atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 0,5 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līniju 2,2 km garumā un rekonstruēt transformatoru apakšstaciju. Pēc šogad plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 124 AS “Sadales tīkls” klientiem Alsungas novadā.

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā turpinās atjaunot un uzlabot elektrotīklu, jo elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda, noteiktā apjomā savlaicīgi jāatjauno, kā arī tajā jāievieš drošas un ilgtspējīgas iekārtas un tehnoloģijas.

 

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls”

Preses sekretāre

Tālr. 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Publicitātes foto.