Atbalsta grupas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Atbalsta grupas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra" rīko bezmaksas Atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem 1 reizi divos mēnešos Kuldīgā, Baznīcas ielā 9, psihologu praksē (2. stāvs).  Pirmā tikšanās reize notiks 21.01.2014. plkst. 14.00. Atbalsta grupu vadīs psiholoģe Dace Giele (tālr. 29570896).   Informāciju sagatavoja Daina Ābele, AADC vadītāja