Atbalstīts projekts "Dejotprieks"

Atbalstīts projekts Biedrība “Ventas krasti” ir to biedrību skaitā, kas ir uzaicinātas slēgt līgumu ar “Borisa un Ināras Teterevu fondu“ par projekta “Dejotprieks” īstenošanu.   Projekta mērķis ir labākā kvalitātē īstenot senioru deju kolektīva “Virši” labdarības pasākumus, izglītot un tuvināt novada paaudzes ar izglītojošiem pasākumiem par latviešu tautas tradīcijām, veidot saturīgāku Skrundas novada senioru dzīvi. Projekta ietvaros tiks rīkoti labdarības koncerti visā novadā, iegādāti jauni tautas tērpi un aksesuāri. Paredzēti arī izglītojoši semināri par latviešu tautas tērpiem un tradīcijām – ne tikai  senioru deju kolektīva “Viršu” dejotājiem, bet ikvienam novada  amatiermākslas kolektīvam un citiem interesentiem. Deju kolektīva “Virši” dalībniekiem vasarā būs iespēja piedalīties dejas meistarklasē. Lai mēģinājumi, koncerti un skates noritētu labā kvalitātē, Skrundas kultūras nama lielajā zālē tiks uzstādīta skaņas un gaismas sistēma. Projekta ilgums ir 12 mēneši, ar kopējo finansējumu 6235,00 eiro. Projektu līdzfinansē Skrundas novada dome. Teksts: Inese Ivāne Biedrības “Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja, projekta vadītāja