Atkalredzēšanās ar Cūkmenu

Atkalredzēšanās ar Cūkmenu Pagājušā mācību gadā Nīkrāces pirmsskolas izglītības iestāde (PII) pieteicās AS “Latvijas valsts meži” ekoprogrammai “Cūkmena detektīvi”, kurā ieguva galveno balvu no paša Cūkmena – viņa parakstītos diplomus un viņa vadīto āra mācību stundu. Arī šogad Nīkrāces PII pieteicās šai programmai un saņēma apstiprinājumu par piedalīšanos. Šoreiz Cūkmens slepeno maisu atveda pats personīgi un nodeva skolotājām tieši rokās. Skolotājas bija ļoti pārsteigtas un priecīgas, taču bērni diemžēl jau bija devušies mājās – Cūkmens bija ieradies tā vēlāk, jo viņam ir daudz darba.  Programmā bērni varēs apgūt šādas četras tēmas: “Meža netīrie noslēpumi”, “Cūkmenam pa pēdām”, “Mežs rotaļlietu kastē” un “Audzēsim skābekli”. Būs jāievēro tie paši principi kā iepriekšējo gadu – Redzi, Dzirdi, Klausies un Dari. Programmā ietilpst gan dziedāšana, gan dejošana, rotaļāšanās, darba lapu pildīšana, kā arī rotaļnodarbības ārā. Teksts: Ņina Puškareva, Nīkrāces pirmsskolas skolotāja Foto no Mārītes Vanagas personīgā arhīva